Hôm nay, Thứ Sáu ngày 31 tháng 3 năm 2023
Thứ Sáu, 09/09/2022 - 10:25:42
Tuần 37-38

    Lớp GD47-B (Thời gian học Tối 2,4,6 từ 18h00 -21h00)

NGÀY HỌC

[ Tuần 37]

MÔN HỌC

PHÒNG HỌC

NGÀY HỌC

[Tuần 38]

MÔN HỌC

PHÒNG HỌC

THỨ HAI

12-9-2022

Typography (3)

Gv: Lê Minh Thành

MT05, lầu 9

 

THỨ HAI

19-9-2022

Indesign CC

Thi kết thúc môn

MT05,lầu9

THỨ TƯ

14-9-2022

Indesign CC (10)

Gv: Lưu Tiến Khuynh

MT05, lầu 9

 

THỨ TƯ

21-9-2022

Typography (4)

Gv: Lê Minh Thành

MT05,lầu9

THỨ SÁU

16-9-2022

Indesign CC (11)

Gv: Lưu Tiến Khuynh

MT05, lầu 9

 

THỨ SÁU

23-9-2022

Typography (5)

Gv: Lê Minh Thành

MT05,lầu9

 

Xem tốt nhất với IE 7.0+, FireFox, Safari, Google Chrome, Opera (độ phân giải 1024x768+)
Copyright © 2010 by POLYGON Center. Designed by EGS.