Hôm nay, Thứ Sáu ngày 31 tháng 3 năm 2023
Thứ Bảy, 24/09/2022 - 14:46:26
Tuần 39-40

   Lớp GD47-B (Thời gian học Tối 2,4,6 từ 18h00 -21h00)

NGÀY HỌC

[ Tuần 39]

MÔN HỌC

PHÒNG HỌC

NGÀY HỌC

[Tuần 40]

MÔN HỌC

PHÒNG HỌC

THỨ HAI

26-9-2022

Typography (6)

Gv: Lê Minh Thành

MT05, lầu 9

 

THỨ HAI

03-10-2022

Typography (9)

Gv: Lê Minh Thành

MT05,lầu9

THỨ TƯ

28-9-2022

Typography (7)

Gv: Lê Minh Thành

MT05, lầu 9

 

THỨ TƯ

05-10-2022

Typography (10)

Gv: Lê Minh Thành

MT05,lầu9

THỨ SÁU

30-9-2022

Typography (8)

Gv: Lê Minh Thành

MT05, lầu 9

 

THỨ SÁU

07-10-2022

Lớp nghỉ

 

Xem tốt nhất với IE 7.0+, FireFox, Safari, Google Chrome, Opera (độ phân giải 1024x768+)
Copyright © 2010 by POLYGON Center. Designed by EGS.