Hôm nay, Thứ Sáu ngày 31 tháng 3 năm 2023
Thứ Sáu, 07/10/2022 - 14:45:58
Tuần 45-46

   Lớp GD47-B (Thời gian học Tối 2,4,6 từ 18h00 -21h00)

NGÀY HỌC

[ Tuần 45]

MÔN HỌC

PHÒNG HỌC

NGÀY HỌC

[Tuần 46]

MÔN HỌC

PHÒNG HỌC

THỨ HAI

10-10-2022

Tk Lịch thiệp (1)

Gv: NGuyễn Khắc Huynh

MT05, lầu 9

 

THỨ HAI

17-10-2022

Lớp nghỉ

THỨ TƯ

12-10-2022

Lớp nghỉ

 

THỨ TƯ

19-10-2022

Tk Lịch thiệp (3)

Gv: NGuyễn Khắc Huynh

MT05,lầu9

THỨ SÁU

14-10-2022

Tk Lịch thiệp (2)

Gv: NGuyễn Khắc Huynh

Nộp bài Typography cho TT trung tâm

MT05, lầu 9

 

THỨ SÁU

21-10-2022

Tk Lịch thiệp (4)

Gv: Nguyễn Khắc Huynh

MT05,lầu9

Xem tốt nhất với IE 7.0+, FireFox, Safari, Google Chrome, Opera (độ phân giải 1024x768+)
Copyright © 2010 by POLYGON Center. Designed by EGS.