Hôm nay, Thứ Ba ngày 5 tháng 3 năm 2024
Thứ Sáu, 21/10/2022 - 11:24:21
Tuần 47-48

  Lớp GD47-B (Thời gian học Tối 2,4,6 từ 18h00 -21h00)

NGÀY HỌC

[ Tuần 47]

MÔN HỌC

PHÒNG HỌC

NGÀY HỌC

[Tuần 48]

MÔN HỌC

PHÒNG HỌC

THỨ HAI

24-10-2022

Tk Lịch thiệp (5)

Gv: NGuyễn Khắc Huynh

MT05, lầu 9

 

THỨ HAI

31-10-2022

Marketing (2)

Gv: Trần Duy Điền Sơn Trân

Nộp bài Lịch thiệp cho TT trung tâm

MT05, Lầu 9

THỨ TƯ

26-10-2022

Lớp nghỉ

 

THỨ TƯ

02-11-2022

Nghỉ tham gia workshop

 

THỨ SÁU

28-10-2022

Marketing  (1)

Gv: Trần Duy Điền Sơn Trân

MT05, Lầu 9

 

THỨ SÁU

04-11-2022

Nghỉ tham gia workshop

 

Xem tốt nhất với IE 7.0+, FireFox, Safari, Google Chrome, Opera (độ phân giải 1024x768+)
Copyright © 2010 by POLYGON Center. Designed by EGS.