Hôm nay, Thứ Ba ngày 5 tháng 3 năm 2024
Thứ Bảy, 19/11/2022 - 08:59:27
Tuần 51-52

   Lớp GD47-B (Thời gian học Tối 2,4,6 từ 18h00 -21h00)

NGÀY HỌC

[ Tuần 51]

MÔN HỌC

PHÒNG HỌC

NGÀY HỌC

[Tuần 52]

MÔN HỌC

PHÒNG HỌC

THỨ HAI

21-11-2022

Marketing  (7)

Gv: Trần Duy Điền Sơn Trân

MT01,lầu 6

 

THỨ HAI

28-11-2022

Kỹ Thuật In (1)

Gv: Nguyễn Thị Ngọc Huệ

MT01,lầu 6

THỨ TƯ

23-11-2022

Marketing (8)

Gv: Trần Duy Điền Sơn Trân

MT01,lầu 6

 

THỨ TƯ

30-11-2022

Kỹ Thuật In (2)

Gv: Nguyễn Thị Ngọc Huệ

MT01,lầu 6

THỨ SÁU

25-11-2022

Lớp nghỉ

 

THỨ SÁU

02-12-2022

Kỹ Thuật In (3)

Gv: Nguyễn Thị Ngọc Huệ

MT01,lầu 6

Xem tốt nhất với IE 7.0+, FireFox, Safari, Google Chrome, Opera (độ phân giải 1024x768+)
Copyright © 2010 by POLYGON Center. Designed by EGS.