Hôm nay, Thứ Sáu ngày 31 tháng 3 năm 2023
Thứ Sáu, 30/12/2022 - 09:38:35
Tuần 57-58

   Lớp GD47-B (Thời gian học Tối 2,4,6 từ 18h00 -21h00)

NGÀY HỌC

[ Tuần 57]

MÔN HỌC

PHÒNG HỌC

NGÀY HỌC

[Tuần 58]

MÔN HỌC

PHÒNG HỌC

THỨ HAI

02-01-2023

Nghỉ tết dương lịch

 

 

THỨ HAI

09-01-2023

Lớp nghỉ

 

THỨ TƯ

04-01-2023

Tâm lý khách hàng (1)

Gv: Nguyễn Phúc Thịnh

MT01,lầu 6

 

THỨ TƯ

11-01-2023

Lớp nghỉ

 

THỨ SÁU

06-01-2023

Tạp chí (7)

Gv: Nguyễn Văn Thịnh

MT01,lầu 6

 

THỨ SÁU

13-01-2023

Lớp nghỉ

 

Trung tâm Polyart nghỉ tết Nguyên đán từ ngày 14/01/2023 đến hết ngày 29/01/2023

Học viên đi học lại ngày 30/01/2023 (Thứ 2)

Xem tốt nhất với IE 7.0+, FireFox, Safari, Google Chrome, Opera (độ phân giải 1024x768+)
Copyright © 2010 by POLYGON Center. Designed by EGS.