Hôm nay, Thứ Năm ngày 2 tháng 12 năm 2021
Thứ Hai, 09/11/2020 - 09:43:40
TUẦN 79 - 80

Lớp GD41-A (Thời gian học Sáng 2,4,6 từ 08h00 -11h00)

NGÀY HỌC

[ Tuần 79]

MÔN HỌC

PHÒNG HỌC

 

NGÀY HỌC

[Tuần 80]

MÔN HỌC

PHÒNG HỌC

THỨ HAI

09-11-2020

TK Bao bì (3)

Gv:ThS. Nguyễn Thị Bạch Yến

MT02, lầu 6

 

THỨ HAI

16-11-2020

TK Bao bì (5)

Gv:ThS. Nguyễn Thị Bạch Yến

MT02, lầu 6

THỨ TƯ

11-11-2020

TK lịch, thiệp (1)

Gv: ThS. Vũ Thuỷ Vân

MT02, lầu 6

 

THỨ TƯ

18-11-2020

TK lịch, thiệp (2)

Gv: ThS. Vũ Thuỷ Vân

MT02, lầu 6

THỨ SÁU

13-11-2020

TK Bao bì (4)

Gv:ThS. Nguyễn Thị Bạch Yến

MT02, lầu 6

 

THỨ SÁU

20-11-2020

TK Bao bì (6)

Gv:ThS. Nguyễn Thị Bạch Yến

MT02, lầu 6

 

Lớp GD41-B (Thời gian học Tối 2,4,6 từ 18h00 -21h00)

NGÀY HỌC

[ Tuần 79]

MÔN HỌC

PHÒNG HỌC

 

NGÀY HỌC

[Tuần 80]

MÔN HỌC

PHÒNG HỌC

THỨ HAI

09-11-2020

Coppywrite (2)

Gv: Trần Mai Khánh Linh

MT02, lầu 6

 

THỨ HAI

16-11-2020

TK Poster (1)

Gv:ThS. Tô Văn Đạt

MT02, lầu 6

THỨ TƯ

11-11-2020

Coppywrite (3)

Gv: Trần Mai Khánh Linh

MT02, lầu 6

 

THỨ TƯ

18-11-2020

TK Poster (2)

Gv:ThS. Tô Văn Đạt

MT02, lầu 6

THỨ SÁU

13-11-2020

Coppywrite (4)

Gv: Trần Mai Khánh Linh

MT02, lầu 6

 

THỨ SÁU

20-11-2020

TK Poster (3)

Gv:ThS. Tô Văn Đạt

MT02, lầu 6

 

Xem tốt nhất với IE 7.0+, FireFox, Safari, Google Chrome, Opera (độ phân giải 1024x768+)
Copyright © 2010 by POLYGON Center. Designed by EGS.