Hôm nay, Thứ Năm ngày 2 tháng 12 năm 2021
Thứ Năm, 19/11/2020 - 15:46:09
Tuần 81 - 82

Lớp GD41-A (Thời gian học Sáng 2,4,6 từ 08h00 -11h00)

NGÀY HỌC

[ Tuần 81]

MÔN HỌC

PHÒNG HỌC

 

NGÀY HỌC

[Tuần 82]

MÔN HỌC

PHÒNG HỌC

THỨ HAI

23-11-2020

TK Bao bì (6)

Gv:ThS. Nguyễn Thị Bạch Yến

MT02, lầu 6

 

THỨ HAI

30-11-2020

TK Bao bì (8)

Gv:ThS. Nguyễn Thị Bạch Yến

MT02, lầu 6

THỨ TƯ

25-11-2020

TK lịch, thiệp (3)

Gv: ThS. Vũ Thuỷ Vân

MT02, lầu 6

 

THỨ TƯ

02-12-2020

TK lịch, thiệp (4)

Gv: ThS. Vũ Thuỷ Vân

MT02, lầu 6

THỨ SÁU

27-11-2020

TK Bao bì (7)

Gv:ThS. Nguyễn Thị Bạch Yến

MT02, lầu 6

 

THỨ SÁU

04-12-2020

Lớp nghỉ

 

Lớp GD41-B (Thời gian học Tối 2,4,6 từ 18h00 -21h00)

NGÀY HỌC

[ Tuần 81]

MÔN HỌC

PHÒNG HỌC

 

NGÀY HỌC

[Tuần 82]

MÔN HỌC

PHÒNG HỌC

THỨ HAI

23-11-2020

TK Poster (3)

Gv:ThS. Tô Văn Đạt

MT02, lầu 6

 

THỨ HAI

30-11-2020

TK Poster (6)

Gv:ThS. Tô Văn Đạt

MT02, lầu 6

THỨ TƯ

25-11-2020

TK Poster (4)

Gv:ThS. Tô Văn Đạt

MT02, lầu 6

 

THỨ TƯ

02-12-2020

TK Poster (7)

Gv:ThS. Tô Văn Đạt

MT03, lầu 6

THỨ SÁU

27-11-2020

TK Poster (5)

Gv:ThS. Tô Văn Đạt

MT02, lầu 6

 

THỨ SÁU

04-12-2020

TK Lịch thiệp (1)

Gv:Phạm Quốc Ân

MT03, lầu 6

 

Xem tốt nhất với IE 7.0+, FireFox, Safari, Google Chrome, Opera (độ phân giải 1024x768+)
Copyright © 2010 by POLYGON Center. Designed by EGS.