Hôm nay, Thứ Năm ngày 2 tháng 12 năm 2021
Thứ Tư, 02/12/2020 - 11:46:41
TUẦN 82 - 83

Lớp GD41-A (Thời gian học Sáng 2,4,6 từ 08h00 -11h00)

NGÀY HỌC

[ Tuần 82]

MÔN HỌC

PHÒNG HỌC

 

NGÀY HỌC

[Tuần 83]

MÔN HỌC

PHÒNG HỌC

THỨ HAI

07-12-2020

Lớp nghỉ

MT06, lầu 9

 

THỨ HAI

14-12-2020

Lớp nghỉ

THỨ TƯ

09-12-2020

Lớp nghỉ

MT06, lầu 9

 

THỨ TƯ

16-12-2020

TK Lịch thiệp (5)

Gv: Th.S Vũ Thuỷ Vân

Nộp bài TK CIP cho TT Trung tâm

MT06, lầu 9

Sau 10h30 HV chưa nộp bài coi như là trễ hạn

THỨ SÁU

11-12-2020

Lớp nghỉ

MT06, lầu 9

 

THỨ SÁU

18-12-2020

TK giao diện website (1)

Gv: Lưu Tiến Khuynh

MT06, lầu 9

 

Lớp GD41-B (Thời gian học Tối 2,4,6 từ 18h00 -21h00)

NGÀY HỌC

[ Tuần 82]

MÔN HỌC

PHÒNG HỌC

 

NGÀY HỌC

[Tuần 83]

MÔN HỌC

PHÒNG HỌC

THỨ HAI

07-12-2020

TK Lịch thiệp (2)

Gv:Phạm Quốc Ân

MT03, Lầu 6

 

THỨ HAI

14-12-2020

TK Lịch thiệp (5)

Gv:Phạm Quốc Ân

MT02, Lầu 6

THỨ TƯ

09-12-2020

TK Lịch thiệp (3)

Gv:Phạm Quốc Ân

Nộp bài TK Poster cho TT Trung tâm

MT03, Lầu 6

Sau 19h30 HV chưa nộp bài coi như là trễ hạn

 

THỨ TƯ

16-12-2020

TK Portfolio (1)

Gv: Th.S Phạm Như Linh

MT02, Lầu 6

THỨ SÁU

11-12-2020

TK Lịch thiệp (4)

Gv:Phạm Quốc Ân

MT03, Lầu 6

 

THỨ SÁU

18-12-2020

Lớp nghỉ

 

 

Xem tốt nhất với IE 7.0+, FireFox, Safari, Google Chrome, Opera (độ phân giải 1024x768+)
Copyright © 2010 by POLYGON Center. Designed by EGS.