Hôm nay, Thứ Năm ngày 2 tháng 12 năm 2021
Thứ Sáu, 18/12/2020 - 14:03:59
Tuần 84 - 85

Lớp GD41-A (Thời gian học Sáng 2,4,6 từ 08h00 -11h00)

NGÀY HỌC

[ Tuần 84]

MÔN HỌC

PHÒNG HỌC

 

NGÀY HỌC

[Tuần 85]

MÔN HỌC

PHÒNG HỌC

THỨ HAI

21-12-2020

TK Portfolio (1)

Gv: Th.S Phạm Như Linh

MT06, lầu 9

 

THỨ HAI

28-12-2020

TK Portfolio (2)

Gv: Th.S Phạm Như Linh

MT06, lầu 9

THỨ TƯ

23-12-2020

TK giao diện website (2)

Gv: Lưu Tiến Khuynh

MT06, lầu 9

 

THỨ TƯ

30-12-2020

TK giao diện website (4)

Gv: Lưu Tiến Khuynh 

MT06, lầu 9

THỨ SÁU

25-12-2020

TK giao diện website (3)

Gv: Lưu Tiến Khuynh

MT06, lầu 9

 

THỨ SÁU

01-01-2021

 

Lớp GD41-B (Thời gian học Tối 2,4,6 từ 18h00 -21h00)

NGÀY HỌC

[ Tuần 84]

MÔN HỌC

PHÒNG HỌC

 

NGÀY HỌC

[Tuần 85]

MÔN HỌC

PHÒNG HỌC

THỨ HAI

21-12-2020

TK Portfolio (2)

Gv: Th.S Phạm Như Linh

Nộp bài TK Lịch, Thiệp cho TT Trung tâm

MT02, lầu 6

Sau 19h30 HV chưa nộp bài coi như là trễ hạn

 

THỨ HAI

28-12-2020

TK Portfolio (4)

Gv: Th.S Phạm Như Linh

MT06, lầu 9

THỨ TƯ

23-12-2020

TK Portfolio (3)

Gv: Th.S Phạm Như Linh

MT02, lầu 6

 

THỨ TƯ

30-12-2020

TK giao diện website (2)

Gv: Lưu Tiến Khuynh

MT06, lầu 9

THỨ SÁU

25-12-2020

TK giao diện website (1)

Gv: Lưu Tiến Khuynh

MT06, lầu 9

 

THỨ SÁU

01-01-2021

Nghỉ lễ

 

Xem tốt nhất với IE 7.0+, FireFox, Safari, Google Chrome, Opera (độ phân giải 1024x768+)
Copyright © 2010 by POLYGON Center. Designed by EGS.