Hôm nay, Thứ Tư ngày 27 tháng 10 năm 2021
Thứ Sáu, 02/04/2021 - 14:51:40
Tuần 73-74

   Lớp GD42-A (Thời gian học Sáng 2,4,6 từ 08h00 -11h00)

NGÀY HỌC

[ Tuần 73]

MÔN HỌC

PHÒNG HỌC

NGÀY HỌC

[Tuần 74]

MÔN HỌC

PHÒNG HỌC

THỨ HAI

05-04-2021

Copywrite (3)

Gv: ThS Lê Phương thảo

MT01, Lầu 6

 

THỨ HAI

12-04-2021

Brochure,catalogue (2)

Gv: Nguyễn Khắc Huynh

MT03, Lầu 6

THỨ TƯ

07-04-2021

Copywrite (4)

Gv: ThS Lê Phương thảo

MT01, Lầu 6

 

THỨ TƯ

14-04-2021

Brochure,catalogue (3)

Gv: Nguyễn Khắc Huynh

MT03, Lầu 6

THỨ SÁU

09-04-2021

Brochure,catalogue (1)

Gv: Nguyễn Khắc Huynh

Nộp bài Lịch thiệp cho TT trung tâm

MT03, Lầu 6

Sau11h00 bài học viên nộp xem như trễ hạn.

 

THỨ SÁU

16-04-2021

Brochure,catalogue (4)

Gv: Nguyễn Khắc Huynh

Nộp bài Copywrite cho TT trung tâm

MT03, Lầu 6

Sau11h00 bài học viên nộp xem như trễ hạn.

   Lớp GD42-B (Thời gian học Tối 2,4,6 từ 18h00 -21h00)

NGÀY HỌC

[ Tuần 73]

MÔN HỌC

PHÒNG HỌC

NGÀY HỌC

[Tuần 74]

MÔN HỌC

PHÒNG HỌC

THỨ HAI

05-04-2021

Tk Bao bì (8)

GvThS.Nguyễn Thị Bạch Yến

MT03, Lầu 6

 

THỨ HAI

12-04-2021

Thiết kế lịch thiệp (2)

Gv: Phạm quốc Ân

MT03, Lầu 6

THỨ TƯ

07-04-2021

Tk Bao bì (9)

GvThS.Nguyễn Thị Bạch Yến

MT03, Lầu 6

 

THỨ TƯ

14-04-2021

Thiết kế lịch thiệp (3)

Gv: Phạm quốc Ân

MT03, Lầu 6

THỨ SÁU

09-04-2021

Thiết kế lịch thiệp (1)

Gv: Phạm quốc Ân

MT03, Lầu 6

 

THỨ SÁU

16-04-2021

Thiết kế lịch thiệp (4)

Gv: Phạm quốc Ân

MT03, Lầu 6

           

Xem tốt nhất với IE 7.0+, FireFox, Safari, Google Chrome, Opera (độ phân giải 1024x768+)
Copyright © 2010 by POLYGON Center. Designed by EGS.