Hôm nay, Thứ Hai ngày 4 tháng 12 năm 2023
Thứ Hai, 18/04/2022 - 10:09:24
HDTN tuần 1,2,3

STT

HỌ & TÊN GV

TUẦN 1

TUẦN 2

TUẦN 3

TUẦN 4

TUẦN 5

Duyết tốt nghiệp

lần 1

01

Nguyễn Khắc Huynh

Thứ Ba

19/04/2022

MT02

Thứ Ba

26/04/2022

MT02

Thứ Năm

05/05/2022

MT02

Thứ Hai

09/5/2022

MT02

Thứ Năm

19/05/2022

MT03

02

Phạm Như Linh

Thứ Ba

19/04/2022

MT03

Thứ Ba

26/04/2022

MT03

Thứ Năm

05/05/2022

MT03

Thứ Ba

10/5/2022

MT03

Thứ Năm

19/5/2022

MT03

Xem tốt nhất với IE 7.0+, FireFox, Safari, Google Chrome, Opera (độ phân giải 1024x768+)
Copyright © 2010 by POLYGON Center. Designed by EGS.