Hôm nay, Thứ Tư ngày 27 tháng 10 năm 2021
Thứ Bảy, 17/04/2021 - 10:04:29
Tuần 60-61

   Lớp GD43-A (Thời gian học Sáng 2,4,6 từ 08h00 -11h00)

NGÀY HỌC

[ Tuần 60]

MÔN HỌC

PHÒNG HỌC

NGÀY HỌC

[Tuần 61]

MÔN HỌC

PHÒNG HỌC

THỨ HAI

19-04-2021

Tạp chí  (1)

Gv: Nguyễn Hoàng Nhơn

MT04,lầu 6

 

THỨ HAI

26-04-2021

Tạp chí  (3)

Gv: Nguyễn Hoàng Nhơn

MT04, lầu 6

THỨ TƯ

21-04-2021

Nghỉ giỗ tổ Hùng Vương

 

 

THỨ TƯ

28-04-2021

Tạp chí  (4)

Gv: Nguyễn Hoàng Nhơn

MT04, lầu 6

THỨ SÁU

23-04-2021

Ý Tạp chí  (2)

Gv: Nguyễn Hoàng Nhơn

MT04,lầu 6

 

THỨ SÁU

30-04-2021

Nghỉ lễ 30/4

 

 

   Lớp GD43-B (Thời gian học Tối 2,4,6 từ 18h00 -21h00)

NGÀY HỌC

[ Tuần 60]

MÔN HỌC

PHÒNG HỌC

NGÀY HỌC

[Tuần 61]

MÔN HỌC

PHÒNG HỌC

THỨ HAI

19-04-2021

Thiết kế hệ thống CIP(1)

Gv: Nguyễn Khắc Huynh

MT02,Lầu 6

 

THỨ HAI

26-04-2021

Thiết kế hệ thống CIP (3)

Gv:Nguyễn Khắc Huynh

MT02, Lầu 6

THỨ TƯ

21-04-2021

Nghỉ giỗ tổ Hùng Vương

 

 

THỨ TƯ

28-04-2021

Thiết kế hệ thống CIP (4)

Gv:Nguyễn Khắc Huynh

MT02, Lầu 6

THỨ SÁU

23-04-2021

Thiết kế hệ thống CIP(2)

Gv: Nguyễn Khắc Huynh

MT02,Lầu 6

 

THỨ SÁU

30-04-2021

Nghỉ lễ 30/4

 

 

Xem tốt nhất với IE 7.0+, FireFox, Safari, Google Chrome, Opera (độ phân giải 1024x768+)
Copyright © 2010 by POLYGON Center. Designed by EGS.