Hôm nay, Thứ Ba ngày 5 tháng 3 năm 2024
Thứ Bảy, 04/12/2021 - 06:40:56
Tuần 74-75

   Lớp GD43-A (Thời gian học Sáng 2,4,6 từ 08h00 -11h00)

NGÀY HỌC

[ Tuần 74]

MÔN HỌC

PHÒNG HỌC

NGÀY HỌC

[Tuần 75]

MÔN HỌC

PHÒNG HỌC

THỨ HAI

06-12-2021

TK Brochure,catalogue (6)

Gv: Lê Văn Trí

Học Online

 

THỨ HAI

13-12-2021

TK bao bì (2)

GV: Võ Ngọc Huy

MT02,Lầu 6

THỨ TƯ

08-12-2021

TK Brochure,catalogue (7)

Gv: Lê Văn Trí

Học Online

 

THỨ TƯ

15-12-2021

TK bao bì (3)

GV: Võ Ngọc Huy

MT02,Lầu 6

THỨ SÁU

10-12-2021

TK bao bì(1)

GV: Võ Ngọc Huy

MT02,Lầu 6

 

THỨ SÁU

17-12-2021

TK bao bì (4)

GV: Võ Ngọc Huy

Nộp bài Brochure cho TT trung tâm

MT02,Lầu 6

 

Lớp GD43-B (Thời gian học Tối 2,4,6 từ 18h00 -21h00)

NGÀY HỌC

[ Tuần 74]

MÔN HỌC

PHÒNG HỌC

NGÀY HỌC

[Tuần 75]

MÔN HỌC

PHÒNG HỌC

THỨ HAI

06-12-2021

TK Brochure,catalogue (6)

Gv: Lê Văn Trí

Học Online

 

THỨ HAI

13-12-2021

Tk Giao diện web  (2)

GV: Lưu Tiến Khuynh

Học Online

THỨ TƯ

08-12-2021

TK Brochure,catalogue (7)

Gv: Lê Văn Trí

Học Online

 

THỨ TƯ

15-12-2021

Tk Giao diện web (3)

GV: Lưu Tiến Khuynh

Học Online

THỨ SÁU

10-12-2021

TK Giao diện web  (1)

GV:  Lưu Tiến Khuynh

Học Online

 

THỨ SÁU

17-12-2021

Tk Giao diện web (4)

GV: Lưu Tiến Khuynh

Nộp bài Brochure cho TT trung tâm

Học Online

 

Xem tốt nhất với IE 7.0+, FireFox, Safari, Google Chrome, Opera (độ phân giải 1024x768+)
Copyright © 2010 by POLYGON Center. Designed by EGS.