Hôm nay, Thứ Ba ngày 5 tháng 3 năm 2024
Thứ Bảy, 01/01/2022 - 13:59:49
Tuần 78-79

  Lớp GD43-A (Thời gian học Sáng 2,4,6 từ 08h00 -11h00)

NGÀY HỌC

[ Tuần 78]

MÔN HỌC

PHÒNG HỌC

NGÀY HỌC

[Tuần 79]

MÔN HỌC

PHÒNG HỌC

THỨ HAI

03-01-2022

Lớp nghỉ

 

 

THỨ HAI

10-01-2022

Tk Lịch thiệp (2)

Gv:Nguyễn Khắc huynh

MT02,Lầu 6

THỨ TƯ

05-01-2022

Tk Lịch thiệp (1)

Gv:Nguyễn Khắc huynh

Nộp bài Bao bì cho TT Trung tâm

MT02,Lầu 6

 

THỨ TƯ

12-01-2022

Tk Lịch thiệp (3)

Gv:Nguyễn Khắc huynh

MT02,Lầu 6

THỨ SÁU

07-01-2022

Lớp nghỉ

MT02,Lầu 6

 

THỨ SÁU

14-01-2022

Lớp nghỉ

 

  Lớp GD43-B (Thời gian học Tối 2,4,6 từ 18h00 -21h00)

NGÀY HỌC

[ Tuần 78]

MÔN HỌC

PHÒNG HỌC

NGÀY HỌC

[Tuần 79]

MÔN HỌC

PHÒNG HỌC

THỨ HAI

03-01-2022

Lớp nghỉ

 

 

THỨ HAI

10-01-2022

TK giao diện web (13)

Gv: Lưu Tiến Khuynh

Học Online

THỨ TƯ

05-01-2022

TK giao diện web (11)

Gv: Lưu Tiến Khuynh

Học Online

 

THỨ TƯ

12-01-2022

TK giao diện web (14)

Gv: Lưu Tiến Khuynh

Học Online

THỨ SÁU

07-01-2022

TK giao diện web (12)

Gv: Lưu Tiến Khuynh

Học Online

 

THỨ SÁU

14-01-2022

TK giao diện web (15)

Gv: Lưu Tiến Khuynh

Học Online

 

Xem tốt nhất với IE 7.0+, FireFox, Safari, Google Chrome, Opera (độ phân giải 1024x768+)
Copyright © 2010 by POLYGON Center. Designed by EGS.