Hôm nay, Thứ Năm ngày 2 tháng 12 năm 2021
Thứ Năm, 31/12/2020 - 09:19:17
Tuần 16 - 17

 

Lớp GD44-A (Thời gian học Sáng 2,4,6 từ 08h00 -11h00)

NGÀY HỌC

[ Tuần 16]

MÔN HỌC

PHÒNG HỌC

NGÀY HỌC

[Tuần 17]

MÔN HỌC

PHÒNG HỌC

THỨ HAI

04-01-2021

Illustrator CC (20)

THI KẾT THÚC MÔN

MT05, Lầu 9

 

THỨ HAI

11-01-2021

Lớp nghỉ

MT05, Lầu 9

THỨ TƯ

06-01-2021

Ý tưởng sáng tạo (1)

Gv:Th.S Phạm Như Linh

MT05, Lầu 9

 

THỨ TƯ

13-01-2021

Ý tưởng sáng tạo (3)

Gv: Th.S Phạm Như Linh

MT05, Lầu 9

THỨ SÁU

08-01-2021

Ý tưởng sáng tạo (2)

Gv:Th.S Phạm Như Linh

MT05, Lầu 9

 

THỨ SÁU

15-01-2021

Ý tưởng sáng tạo (4)

Gv:Th.S Phạm Như Linh

MT05, Lầu 9

 

Lớp GD44-B (Thời gian học Tối 2,4,6 từ 18h00 -21h00)

NGÀY HỌC

[ Tuần 16]

MÔN HỌC

PHÒNG HỌC

NGÀY HỌC

[Tuần 17]

MÔN HỌC

PHÒNG HỌC

THỨ HAI

04-01-2021

Ý tưởng sáng tạo (2)

Gv: Th.S Phạm Như Linh

MT05, Lầu 9

 

THỨ HAI

11-01-2021

Ý tưởng sáng tạo (5)

Gv: Th.S Phạm Như Linh

MT05, Lầu 9

THỨ TƯ

06-01-2021

Ý tưởng sáng tạo (3)

Gv: Th.S Phạm Như Linh

MT05, Lầu 9

 

THỨ TƯ

13-01-2021

Ý tưởng sáng tạo (6)

Gv: Th.S Phạm Như Linh

MT05, Lầu 9

THỨ SÁU

08-01-2021

Ý tưởng sáng tạo (4)

Gv: Th.S Phạm Như Linh

MT05, Lầu 9

 

THỨ SÁU

15-01-2021

Ý tưởng sáng tạo (7)

Gv: Th.S Phạm Như Linh

MT05, Lầu 9

 

Xem tốt nhất với IE 7.0+, FireFox, Safari, Google Chrome, Opera (độ phân giải 1024x768+)
Copyright © 2010 by POLYGON Center. Designed by EGS.