Hôm nay, Thứ Năm ngày 2 tháng 12 năm 2021
Thứ Bảy, 30/01/2021 - 12:35:04
Tuần 20-21

   Lớp GD44-A (Thời gian học Sáng 2,4,6 từ 08h00 -11h00)

NGÀY HỌC

[ Tuần 20]

MÔN HỌC

PHÒNG HỌC

NGÀY HỌC

MÔN HỌC

PHÒNG HỌC

THỨ HAI

22-02-2021

Nghỉ tết Nguyên Đán

 

 

THỨ TƯ

24-02-2021

Lớp nghỉ

 

THỨ SÁU

26-02-2021

Lớp nghỉ

 Lớp GD4
4-B (Thời gian học Tối 2,4,6 từ 18h00 -21h00)

NGÀY HỌC

[ Tuần 20]

MÔN HỌC

PHÒNG HỌC

NGÀY HỌC

MÔN HỌC

PHÒNG HỌC

THỨ HAI

22-02-2021

Nghỉ tết Nguyên Đán

 

 

THỨ TƯ

24-02-2021

Lớp nghỉ

 

THỨ SÁU

26-02-2021

Lớp nghỉ

 

 

Xem tốt nhất với IE 7.0+, FireFox, Safari, Google Chrome, Opera (độ phân giải 1024x768+)
Copyright © 2010 by POLYGON Center. Designed by EGS.