Hôm nay, Thứ Năm ngày 2 tháng 12 năm 2021
Thứ Sáu, 19/03/2021 - 16:01:35
Tuần 25-26

   Lớp GD44-A (Thời gian học Sáng 2,4,6 từ 08h00 -11h00)

NGÀY HỌC

[ Tuần 25]

MÔN HỌC

PHÒNG HỌC

NGÀY HỌC

[Tuần 26]

MÔN HỌC

PHÒNG HỌC

THỨ HAI

22-03-2021

Photoshop CC (6)

Gv: ThS.Lê Phương Thảo

MT05, Lầu 9

 

THỨ HAI

29-03-2021

Lớp nghỉ

 

THỨ TƯ

24-03-2021

Photoshop CC (7)

Gv: ThS.Lê Phương Thảo

MT05, Lầu 9

 

THỨ TƯ

31-03-2021

Nhiếp ảnh (2)

Gv: Huỳnh Lê Chung

MT05, Lầu 9

THỨ SÁU

26-03-2021

Nhiếp ảnh (1)

Gv: Huỳnh Lê Chung

MT05, Lầu 9

 

THỨ SÁU

02-04-2021

Nhiếp ảnh (3)

Gv: Huỳnh Lê Chung

MT05, Lầu 9

 

Lớp GD44-B (Thời gian học Tối 2,4,6 từ 18h00 -21h00)

NGÀY HỌC

[ Tuần 25]

MÔN HỌC

PHÒNG HỌC

NGÀY HỌC

[Tuần 26]

MÔN HỌC

PHÒNG HỌC

THỨ HAI

22-03-2021

Photoshop CC (7)

Gv: Th.S Bạch Huyền Linh

MT05,Lầu 9

 

THỨ HAI

29-03-2021

Photoshop CC (10)

Gv:Th.S Bạch Huyền Linh

MT05, Lầu 9

THỨ TƯ

24-03-2021

Photoshop CC (8)

Gv: Th.S Bạch Huyền Linh

MT05,Lầu 9

 

THỨ TƯ

31-03-2021

Photoshop CC (11)

Gv:Th.S Bạch Huyền Linh

MT05, Lầu 9

THỨ SÁU

26-03-2021

Photoshop CC (9)

Gv: Th.S Bạch Huyền Linh

MT05,Lầu 9

 

THỨ SÁU

02-04-2021

Lớp nghỉ

 

Xem tốt nhất với IE 7.0+, FireFox, Safari, Google Chrome, Opera (độ phân giải 1024x768+)
Copyright © 2010 by POLYGON Center. Designed by EGS.