Hôm nay, Thứ Tư ngày 27 tháng 10 năm 2021
Thứ Sáu, 02/04/2021 - 14:56:03
Tuần 27-28

   Lớp GD44-A (Thời gian học Sáng 2,4,6 từ 08h00 -11h00)

NGÀY HỌC

[ Tuần 27]

MÔN HỌC

PHÒNG HỌC

NGÀY HỌC

[Tuần 28]

MÔN HỌC

PHÒNG HỌC

THỨ HAI

05-04-2021

Lớp nghỉ

 

 

THỨ HAI

12-04-2021

Lớp nghỉ

 

THỨ TƯ

07-04-2021

Nhiếp ảnh (4)

Gv: Huỳnh Lê Chung

MT05, Lầu 9

Chụp ngoại cảnh

 

THỨ NĂM

15-04-2021

Nhiếp ảnh (6)

Gv: Huỳnh Lê Chung

Studio, Lầu 8

     Tòa nhà cũ

THỨ SÁU

09-04-2021

Nhiếp ảnh (5)

Gv: Huỳnh Lê Chung

MT05, Lầu 9

 

THỨ SÁU

16-04-2021

Nhiếp ảnh (7)

Gv: Huỳnh Lê Chung

MT05, Lầu 9

 

   Lớp GD44-B (Thời gian học Tối 2,4,6 từ 18h00 -21h00)

NGÀY HỌC

[ Tuần 27]

MÔN HỌC

PHÒNG HỌC

NGÀY HỌC

[Tuần 28]

MÔN HỌC

PHÒNG HỌC

THỨ HAI

05-04-2021

Photoshop CC (12)

Gv: Th.S Bạch HuyềnLinh

MT05,Lầu 9

 

THỨ HAI

12-04-2021

Photoshop CC (15)

Gv:Th.S Bạch Huyền Linh

MT05, Lầu 9

THỨ TƯ

07-04-2021

Photoshop CC (13)

Gv: ThS Bạch Huyền Linh

MT05,Lầu 9

 

THỨ TƯ

14-04-2021

Photoshop CC (16)

Gv:Th.S Bạch Huyền Linh

MT05, Lầu 9

THỨ SÁU

09-04-2021

Photoshop CC (14)

Thi giữa môn

MT05,Lầu 9

 

THỨ SÁU

16-04-2021

Photoshop CC (17)

Gv:Th.S Bạch Huyền Linh

MT05, Lầu 9

 

Xem tốt nhất với IE 7.0+, FireFox, Safari, Google Chrome, Opera (độ phân giải 1024x768+)
Copyright © 2010 by POLYGON Center. Designed by EGS.