Hôm nay, Thứ Tư ngày 27 tháng 10 năm 2021
Thứ Bảy, 17/04/2021 - 10:09:53
Tuần 29-30

   Lớp GD44-A (Thời gian học Sáng 2,4,6 từ 08h00 -11h00)

NGÀY HỌC

[ Tuần 29]

MÔN HỌC

PHÒNG HỌC

NGÀY HỌC

[Tuần 30]

MÔN HỌC

PHÒNG HỌC

THỨ HAI

19-04-2021

Photoshop CC (8)

Gv: ThS. Lê Phương Thảo

MT05, Lầu 9

 

THỨ HAI

26-04-2021

Photoshop CC (9)

Gv: ThS. Lê Phương Thảo

MT05, Lầu 9

THỨ TƯ

21-04-2021

Nghỉ giỗ tổ Hùng Vương

 

 

THỨ TƯ

28-04-2021

Photoshop CC (10)

Gv: ThS. Lê Phương Thảo

MT05, Lầu 9

THỨ SÁU

23-04-2021

Nhiếp ảnh (8)

Gv: Huỳnh Lê Chung

Chụp ngoại cảnh

 

THỨ SÁU

30-04-2021

Nghỉ lễ 30/4

 

 

   Lớp GD44-B (Thời gian học Tối 2,4,6 từ 18h00 -21h00)

NGÀY HỌC

[ Tuần 29]

MÔN HỌC

PHÒNG HỌC

NGÀY HỌC

[Tuần 30]

MÔN HỌC

PHÒNG HỌC

THỨ HAI

19-04-2021

Photoshop CC (19)

Gv:Th.S Bạch Huyền Linh

MT05,Lầu 9

 

THỨ HAI

26-04-2021

Photoshop CC (21)

Gv:Th.S Bạch Huyền Linh

MT05, Lầu 9

THỨ TƯ

21-04-2021

Nghỉ giỗ tổ Hùng Vương

 

 

THỨ TƯ

28-04-2021

Photoshop CC (22)

Gv:Th.S Bạch Huyền Linh

MT05, Lầu 9

THỨ SÁU

23-04-2021

Photoshop CC (20)

Gv:Th.S Bạch Huyền Linh

MT05,Lầu 9

 

THỨ SÁU

30-04-2021

Nghỉ lễ 30/4

 

 

Xem tốt nhất với IE 7.0+, FireFox, Safari, Google Chrome, Opera (độ phân giải 1024x768+)
Copyright © 2010 by POLYGON Center. Designed by EGS.