Hôm nay, Thứ Tư ngày 27 tháng 10 năm 2021
Thứ Tư, 28/04/2021 - 15:11:58
Tuần 31-32

  Lớp GD44-A (Thời gian học Sáng 2,4,6 từ 08h00 -11h00)

NGÀY HỌC

[ Tuần 31]

MÔN HỌC

PHÒNG HỌC

NGÀY HỌC

[Tuần 32]

MÔN HỌC

PHÒNG HỌC

THỨ HAI

03-05-2021

Nghỉ lễ

 

 

THỨ HAI

10-05-2021

Photoshop CC (12)

Gv: ThS. Lê Phương Thảo

MT05,Lầu 9

THỨ TƯ

05-05-2021

Photoshop CC (11)

Gv: ThS. Lê Phương Thảo

MT05,Lầu 9

 

THỨ TƯ

12-05-2021

Photoshop CC (13)

Gv: ThS. Lê Phương Thảo

MT05,Lầu 9

THỨ SÁU

07-05-2021

Photoshop CC 

Thi giữa môn

MT05,Lầu 9

 

THỨ SÁU

14-05-2021

Photoshop CC (14)

Gv:ThS.Lê Phương Thảo

MT05, Lầu 9 

  

  Lớp GD44-B (Thời gian học Tối 2,4,6 từ 18h00 -21h00)

NGÀY HỌC

[ Tuần 31]

MÔN HỌC

PHÒNG HỌC

NGÀY HỌC

[Tuần 32]

MÔN HỌC

PHÒNG HỌC

THỨ HAI

03-05-2021

Nghỉ lễ

 

THỨ HAI

10-05-2021

Photoshop CC (23)

Gv: ThS.Bạch Huyền Linh

MT05,Lầu 9

THỨ TƯ

05-05-2021

Photoshop CC (21)

Gv:Th.S Bạch Huyền Linh

MT05,Lầu 9

 

THỨ TƯ

12-05-2021

Photoshop CC 

Thi kết thúc môn

MT05,Lầu 9

THỨ SÁU

07-05-2021

Photoshop CC (22)

Gv:Th.S Bạch Huyền Linh

MT05,Lầu 9

 

THỨ SÁU

14-05-2021

Nhiếp ảnh (1)

Gv: ThS.Biện Xuân Trường

MT05,Lầu 9

 

Xem tốt nhất với IE 7.0+, FireFox, Safari, Google Chrome, Opera (độ phân giải 1024x768+)
Copyright © 2010 by POLYGON Center. Designed by EGS.