Hôm nay, Thứ Năm ngày 2 tháng 12 năm 2021
Thứ Sáu, 15/10/2021 - 15:18:40
Tuần 35-36

   Lớp GD44-A (Thời gian học Sáng 2,4,6 từ 08h00 -11h00)

NGÀY HỌC

[ Tuần 35]

MÔN HỌC

PHÒNG HỌC

NGÀY HỌC

[Tuần 36]

MÔN HỌC

PHÒNG HỌC

THỨ HAI

11-10-2021

Nghỉ

 

 

THỨ HAI

18-10-2021

Indesign CC (3)

Gv: Mai Xuân Hưng

Học Online

THỨ TƯ

13-10-2021

Indesign CC (1)

Gv: Mai Xuân Hưng

Học Online

 

THỨ TƯ

20-10-2021

Indesign CC (4)

Gv: Mai Xuân Hưng

Học Online

THỨ SÁU

15-10-2021

Indesign CC (2)

Gv: Mai Xuân Hưng

Học Online

 

THỨ SÁU

22-10-2021

Indesign CC (5)

Gv: Mai Xuân Hưng

Học Online

 

    Lớp GD44-B (Thời gian học Tối 2,4,6 từ 18h00 -21h00)

NGÀY HỌC

[ Tuần 35]

MÔN HỌC

PHÒNG HỌC

NGÀY HỌC

[Tuần 36]

MÔN HỌC

PHÒNG HỌC

THỨ HAI

11-10-2021

Nghỉ

 

 

THỨ HAI

18-10-2021

Indesign CC (3)

Gv: Mai Xuân Hưng

Học Online

THỨ TƯ

13-10-2021

Indesign CC (1)

Gv: Mai Xuân Hưng

Học Online

 

THỨ TƯ

20-10-2021

Indesign CC (4)

Gv: Mai Xuân Hưng

Học Online

THỨ SÁU

15-10-2021

Indesign CC (2)

Gv: Mai Xuân Hưng

Học Online

 

THỨ SÁU

22-10-2021

Indesign CC (5)

Gv: Mai Xuân Hưng

Học Online

 

                                                     

Xem tốt nhất với IE 7.0+, FireFox, Safari, Google Chrome, Opera (độ phân giải 1024x768+)
Copyright © 2010 by POLYGON Center. Designed by EGS.