Hôm nay, Thứ Năm ngày 2 tháng 12 năm 2021
Thứ Bảy, 23/10/2021 - 21:06:18
Tuần 37-38

   Lớp GD44-A (Thời gian học Sáng 2,4,6 từ 08h00 -11h00)

NGÀY HỌC

[ Tuần 37]

MÔN HỌC

PHÒNG HỌC

NGÀY HỌC

[Tuần 38]

MÔN HỌC

PHÒNG HỌC

THỨ HAI

25-10-2021

Indesign CC (6)

Gv: Mai Xuân Hưng

Học Online

 

THỨ HAI

01-11-2021

Indesign CC (9)

Gv: Mai Xuân Hưng

Học Online

THỨ TƯ

27-10-2021

Indesign CC (7)

Gv: Mai Xuân Hưng

Học Online

 

THỨ TƯ

03-11-2021

Indesign CC (10)

Gv: Mai Xuân Hưng

Học Online

THỨ SÁU

29-10-2021

Indesign CC (8)

Gv: Mai Xuân Hưng

Học Online

 

THỨ SÁU

05-11-2021

Indesign CC (11)

Gv: Mai Xuân Hưng

Học Online

   Lớp GD44-B (Thời gian học Tối 2,4,6 từ 18h00 -21h00)

NGÀY HỌC

[ Tuần 37]

MÔN HỌC

PHÒNG HỌC

NGÀY HỌC

[Tuần 38]

MÔN HỌC

PHÒNG HỌC

THỨ HAI

25-10-2021

Indesign CC (6)

Gv: Mai Xuân Hưng

Học Online

 

THỨ HAI

01-11-2021

Indesign CC (9)

Gv: Mai Xuân Hưng

Học Online

THỨ TƯ

27-10-2021

Indesign CC (7)

Gv: Mai Xuân Hưng

Học Online

 

THỨ TƯ

03-11-2021

Indesign CC (10)

Gv: Mai Xuân Hưng

Học Online

THỨ SÁU

29-10-2021

Indesign CC (8)

Gv: Mai Xuân Hưng

Học Online

 

THỨ SÁU

05-11-2021

Indesign CC (11)

Gv: Mai Xuân Hưng

Học Online

 

                                                     

Xem tốt nhất với IE 7.0+, FireFox, Safari, Google Chrome, Opera (độ phân giải 1024x768+)
Copyright © 2010 by POLYGON Center. Designed by EGS.