Hôm nay, Thứ Sáu ngày 31 tháng 3 năm 2023
Thứ Bảy, 04/06/2022 - 11:23:24
Tuần 67-68

   Lớp GD44-A (Thời gian học Sáng 2,4,6 từ 08h00 -11h00)

NGÀY HỌC

[ Tuần 67]

MÔN HỌC

PHÒNG HỌC

NGÀY HỌC

[Tuần 68]

MÔN HỌC

PHÒNG HỌC

THỨ HAI

06-6-2022

TK Bao Bì (3)

Gv: Võ Ngọc Huy

Nộp bài Lịch thiệp cho TT trung tâm

MT04, Lầu 6

 

THỨ HAI

13-6-2022

TK Bao Bì (6)

Gv: Võ Ngọc Huy

MT04, Lầu 6

THỨ TƯ

08-6-2022

TK Bao Bì (4)

Gv: Võ Ngọc Huy

MT04, Lầu 6

 

THỨ TƯ

15-6-2022

TK Bao Bì (7)

Gv: Võ Ngọc Huy

MT04, Lầu 6

THỨ SÁU

10-6-2022

TK Bao Bì (5)

Gv: Võ Ngọc Huy

MT04, Lầu 6

 

THỨ SÁU

17-6-2022

TK Bao Bì (8)

Gv: Võ Ngọc Huy

MT04, Lầu 6

   Lớp GD44-B (Thời gian học Tối 2,4,6 từ 18h00 -21h00)

NGÀY HỌC

[ Tuần 67]

MÔN HỌC

PHÒNG HỌC

NGÀY HỌC

[Tuần 68]

MÔN HỌC

PHÒNG HỌC

THỨ HAI

06-6-2022

TK giao diện web (1)

GV: Lưu Tiến Khuynh

MT05, Lầu 9

 

THỨ HAI

13-6-2022

TK giao diện web (4)

GV: Lưu Tiến Khuynh

MT05, Lầu 9

THỨ TƯ

08-6-2022

TK giao diện web (2)

GV: Lưu Tiến Khuynh

MT05, Lầu 9

 

THỨ TƯ

15-6-2022

TK giao diện web (5)

GV: Lưu Tiến Khuynh

MT05 , Lầu 9

THỨ SÁU

10-6-2022

TK giao diện web (3)

GV: Lưu Tiến Khuynh

Nộp bài TK Bao bì và Nhiếp ảnh cho TT trung tâm

MT05, Lầu 9

 

THỨ SÁU

17-6-2022

TK giao diện web (6)

GV: Lưu Tiến Khuynh

MT05, Lầu 9

CHỦ NHẬT

12-6-2022

Nhiếp ảnh (8)

GV: ThS. Biện Xuân Trường

Studio

311 Bình lợi, P13, Q.Bình Thạnh

 

 

 

 

 

Xem tốt nhất với IE 7.0+, FireFox, Safari, Google Chrome, Opera (độ phân giải 1024x768+)
Copyright © 2010 by POLYGON Center. Designed by EGS.