Hôm nay, Thứ Hai ngày 4 tháng 12 năm 2023
Thứ Sáu, 26/08/2022 - 14:43:20
Tuần 77-78

   Lớp GD44-A (Thời gian học Sáng 2,4,6 từ 08h00 -11h00)

NGÀY HỌC

[ Tuần 77]

MÔN HỌC

PHÒNG HỌC

NGÀY HỌC

[Tuần 78]

MÔN HỌC

PHÒNG HỌC

THỨ HAI

29-8-2022

TK giao diện web (15)

Gv: Lưu Tiến Khuynh

MT04,Lầu 6

 

THỨ HAI

05-9-2022

Lớp nghỉ

 

THỨ TƯ

31-8-2022

Lớp nghỉ

 

 

THỨ TƯ

07-9-2022

Lớp nghỉ

 

THỨ SÁU

02-9-2022

Lớp nghỉ

 

 

THỨ SÁU

09-9-2022

Lớp nghỉ

 

 

 

Xem tốt nhất với IE 7.0+, FireFox, Safari, Google Chrome, Opera (độ phân giải 1024x768+)
Copyright © 2010 by POLYGON Center. Designed by EGS.