Hôm nay, Thứ Hai ngày 4 tháng 12 năm 2023
Thứ Sáu, 09/09/2022 - 10:27:31
Tuần 70-71

   Lớp GD45-A (Thời gian học Sáng 2,4,6 từ 8h00 -11h00)

NGÀY HỌC

[ Tuần 70]

MÔN HỌC

PHÒNG HỌC

NGÀY HỌC

[Tuần 71]

MÔN HỌC

PHÒNG HỌC

THỨ HAI

12-9-2022

TK Poster (4)

Gv: Nguyễn Phúc Thịnh

MT04,Lầu 6

 

THỨ HAI

19-9-2022

TK Poster (5)

Gv: Nguyễn Phúc Thịnh

MT04, Lầu 6

THỨ TƯ

14-9-2022

TK giao diện web (4)

Gv: Lưu Tiến Khuynh

MT04,Lầu 6

 

THỨ TƯ

21-9-2022

TK giao diện web (6)

Gv: Lưu Tiến Khuynh

MT04, Lầu 6

THỨ SÁU

16-9-2022

TK giao diện web (5)

Gv: Lưu Tiến Khuynh

MT04,Lầu 6

 

THỨ SÁU

23-9-2022

TK giao diện web (7)

Gv: Lưu Tiến Khuynh

MT04, Lầu 6

 

Xem tốt nhất với IE 7.0+, FireFox, Safari, Google Chrome, Opera (độ phân giải 1024x768+)
Copyright © 2010 by POLYGON Center. Designed by EGS.