Hôm nay, Thứ Ba ngày 5 tháng 3 năm 2024
Thứ Sáu, 21/10/2022 - 11:25:35
Tuần 56-57

   Lớp GD46-A (Thời gian học Sáng 2,4,6 từ 08h00 -11h00)

NGÀY HỌC

[ Tuần 56]

MÔN HỌC

PHÒNG HỌC

NGÀY HỌC

[Tuần 57]

MÔN HỌC

PHÒNG HỌC

THỨ HAI

24-10-2022

Copywrite  (2)

GV: Nguyễn Thị Ngọc Huệ

MT05,Lầu 9

 

THỨ HAI

31-10-2022

TK Poster (1)

Gv: Nguyễn Văn Thịnh

MT05, Lầu 9

THỨ TƯ

26-10-2022

Copywrite  (3)

GV: Nguyễn Thị Ngọc Huệ

MT05,Lầu 9

 

THỨ TƯ

02-11-2022

TK Poster (2)

Gv: Nguyễn Văn Thịnh

Nộp bài CIP cho TT trung tâm

MT05, Lầu 9

THỨ SÁU

28-10-2022

Copywrite  (4)

GV: Nguyễn Thị Ngọc Huệ

MT05,Lầu 9

 

THỨ SÁU

04-11-2022

TK Poster (3)

Gv: Nguyễn Văn Thịnh

Nộp bài Copywrite cho TT trung tâm

MT05, Lầu 9

    Lớp GD46-B (Thời gian học Tối 2,4,6 từ 18h00 -21h00)

NGÀY HỌC

[ Tuần 56]

MÔN HỌC

PHÒNG HỌC

NGÀY HỌC

[Tuần 57]

MÔN HỌC

PHÒNG HỌC

THỨ HAI

24-10-2022

Tk brochure,catalogue (1)

Gv: Nguyễn Văn Thịnh

MT03, Lầu 6

 

THỨ HAI

31-10-2022

Tk brochure,catalogue (4)

Gv: Nguyễn Văn Thịnh

MT03, Lầu 6

THỨ TƯ

26-10-2022

Tk brochure,catalogue (2)

Gv: Nguyễn Văn Thịnh

MT03, Lầu 6

 

THỨ TƯ

02-11-2022

Nghỉ tham gia workshop

 

THỨ SÁU

28-10-2022

Tk brochure,catalogue (3)

Gv: Nguyễn Văn Thịnh

MT03, Lầu 6

 

THỨ SÁU

04-11-2022

Nghỉ tham gia workshop

 

Xem tốt nhất với IE 7.0+, FireFox, Safari, Google Chrome, Opera (độ phân giải 1024x768+)
Copyright © 2010 by POLYGON Center. Designed by EGS.