Hôm nay, Thứ Ba ngày 5 tháng 3 năm 2024
Thứ Bảy, 05/11/2022 - 14:21:29
Tuần 58-59

   Lớp GD46-A (Thời gian học Sáng 2,4,6 từ 08h00 -11h00)

NGÀY HỌC

[ Tuần 58]

MÔN HỌC

PHÒNG HỌC

NGÀY HỌC

[Tuần 59]

MÔN HỌC

PHÒNG HỌC

THỨ HAI

07-11-2022

TK Poster (4)

Gv: Nguyễn Văn Thịnh

MT05,Lầu 9

 

THỨ HAI

14-11-2022

TK Poster (7)

Gv: Nguyễn Văn Thịnh

MT05, Lầu 9

THỨ TƯ

09-11-2022

TK Poster (5)

Gv: Nguyễn Văn Thịnh

MT05,Lầu 9

 

THỨ TƯ

16-11-2022

Lớp nghỉ

 

THỨ SÁU

11-11-2022

TK Poster (6)

Gv: Nguyễn Văn Thịnh

Nộp bài Copywrite cho TT trung tâm

MT05,Lầu 9

 

THỨ SÁU

18-11-2022

Tâm lý khách hàng (1)

Gv: Nguyễn Phúc Thịnh

MT05, Lầu 9

   Lớp GD46-B (Thời gian học Tối 2,4,6 từ 18h00 -21h00)

NGÀY HỌC

[ Tuần 58]

MÔN HỌC

PHÒNG HỌC

NGÀY HỌC

[Tuần 59]

MÔN HỌC

PHÒNG HỌC

THỨ HAI

07-11-2022

Nghỉ tham gia workshop

 

 

THỨ HAI

14-11-2022

Tk brochure,catalogue (6)

Gv: Nguyễn Văn Thịnh

MT03, Lầu 6

THỨ TƯ

09-11-2022

Nghỉ tham gia workshop

 

 

THỨ TƯ

16-11-2022

Tk brochure,catalogue (7)

Gv: Nguyễn Văn Thịnh

MT03, Lầu 6

THỨ SÁU

11-11-2022

Tk brochure,catalogue (5)

Gv: Nguyễn Văn Thịnh

MT03, Lầu 6

 

THỨ SÁU

18-11-2022

Tk Bao bì (1)

Gv: Nguyễn Văn Thịnh

MT03, Lầu 6

Xem tốt nhất với IE 7.0+, FireFox, Safari, Google Chrome, Opera (độ phân giải 1024x768+)
Copyright © 2010 by POLYGON Center. Designed by EGS.