Hôm nay, Thứ Sáu ngày 31 tháng 3 năm 2023
Thứ Bảy, 30/07/2022 - 10:29:43
Tuần 18-19

  Lớp GD48-A (Thời gian học  Sáng 2,4,6 từ 8h00 -11h00)

NGÀY HỌC

[ Tuần 18]

MÔN HỌC

PHÒNG HỌC

NGÀY HỌC

[Tuần 19]

MÔN HỌC

PHÒNG HỌC

THỨ HAI

01-8-2022

Photoshop CC (1)

Gv: Nguyễn Khắc Huynh

MT06, Lầu 9

 

THỨ HAI

08-8-2022

Photoshop CC (4)

Gv: Nguyễn Khắc Huynh

MT06, Lầu 9

THỨ TƯ

03-8-2022

Photoshop CC (2)

Gv: Nguyễn Khắc Huynh

MT06, Lầu 9

 

THỨ TƯ

10-8-2022

Photoshop CC (5)

Gv: Nguyễn Khắc Huynh

MT06, Lầu 9

THỨ SÁU

05-8-2022

Photoshop CC (3)

Gv: Nguyễn Khắc Huynh

MT06, Lầu 9

 

THỨ SÁU

12-8-2022

Photoshop CC (6)

Gv: Nguyễn Khắc Huynh

MT06, Lầu 9

    Lớp GD48-B (Thời gian học Tối 2,4,6 từ 18h00 -21h00)

NGÀY HỌC

[ Tuần 18]

MÔN HỌC

PHÒNG HỌC

NGÀY HỌC

[Tuần 19]

MÔN HỌC

PHÒNG HỌC

THỨ HAI

01-8-2022

Hệ điều hành mac OS (1)

Gv: Nguyễn Anh Minh

MT01, Lầu 6

 

THỨ HAI

08-8-2022

Photoshop CC (2)

Gv: Bạch Huyền Linh

MT04, Lầu 6

THỨ TƯ

03-8-2022

Hệ điều hành mac OS (2)

Gv: Nguyễn Anh Minh

MT01, Lầu 6

 

THỨ TƯ

10-8-2022

Photoshop CC (3)

Gv: Bạch Huyền Linh

MT04, Lầu 6

THỨ SÁU

05-8-2022

Photoshop CC (1)

Gv: Bạch Huyền Linh

MT04, Lầu 6

 

THỨ SÁU

12-8-2022

Photoshop CC (4)

Gv: Bạch Huyền Linh

MT04, Lầu 6

 

Xem tốt nhất với IE 7.0+, FireFox, Safari, Google Chrome, Opera (độ phân giải 1024x768+)
Copyright © 2010 by POLYGON Center. Designed by EGS.