Hôm nay, Thứ Sáu ngày 31 tháng 3 năm 2023
Thứ Bảy, 24/09/2022 - 14:45:12
Tuần 26-27

                                             Lớp GD48-A (Thời gian học  Sáng 2,4,6 từ 8h00 -11h00)

NGÀY HỌC

[ Tuần 26]

MÔN HỌC

PHÒNG HỌC

NGÀY HỌC

[Tuần 27]

MÔN HỌC

PHÒNG HỌC

THỨ HAI

26-9-2022

Photoshop CC (22)

Gv: Nguyễn Khắc Huynh

MT06, Lầu 9

 

THỨ HAI

03-10-2022

Ý tưởng sáng tạo (1)

GV:ThS. Phạm Như Linh

MT06, Lầu 9

THỨ TƯ

28-9-2022

Photoshop CC (23)

Gv: Nguyễn Khắc Huynh

MT06, Lầu 9

 

THỨ TƯ

05-10-2022

Ý tưởng sáng tạo (2)

GV: ThS. Phạm Như Linh

MT06, Lầu 9

THỨ SÁU

30-9-2022

Photoshop CC

Thi kết thúc  môn

MT06, Lầu 9

 

THỨ SÁU

07-10-2022

Ý tưởng sáng tạo (3)

GV: ThS. Phạm Như Linh

MT06, Lầu 9

                                            Lớp GD48-B (Thời gian học Tối 2,4,6 từ 18h00 -21h00)

NGÀY HỌC

[ Tuần 24]

MÔN HỌC

PHÒNG HỌC

NGÀY HỌC

[Tuần 25]

MÔN HỌC

PHÒNG HỌC

THỨ HAI

26-9-2022

Photoshop CC (20)

Gv: Bạch Huyền Linh

MT04, Lầu 6

 

THỨ HAI

03-10-2022

Photoshop CC (23)

Gv: Bạch Huyền Linh

MT04,Lầu 6

THỨ TƯ

28-9-2022

Photoshop CC (21)

Gv: Bạch Huyền Linh

MT04, Lầu 6

 

THỨ TƯ

05-10-2022

Photoshop CC

Thi kết thúc môn

MT04,Lầu 6

THỨ SÁU

30-9-2022

Photoshop CC (22)

Gv: Bạch Huyền Linh

MT04, Lầu 6

 

THỨ SÁU

07-10-2022

Ý tưởng sáng tạo (1)

GV:ThS. Trần Thanh Phong

MT04,Lầu 6

Lưu ý :

Xem tốt nhất với IE 7.0+, FireFox, Safari, Google Chrome, Opera (độ phân giải 1024x768+)
Copyright © 2010 by POLYGON Center. Designed by EGS.