Hôm nay, Thứ Ba ngày 5 tháng 3 năm 2024
Thứ Sáu, 21/10/2022 - 11:23:26
Tuần 30-31

   Lớp GD48-A (Thời gian học  Sáng 2,4,6 từ 8h00 -11h00)

NGÀY HỌC

[ Tuần 30]

MÔN HỌC

PHÒNG HỌC

NGÀY HỌC

[Tuần 31]

MÔN HỌC

PHÒNG HỌC

THỨ HAI

24-10-2022

Nhiếp ảnh (3)

Gv: ThS. Biện Xuân Trường

Studio

 

THỨ HAI

31-10-2022

Nhiếp ảnh (6)

Gv: ThS. Biện Xuân Trường

MT06,Lầu 9

THỨ TƯ

26-10-2022

Nhiếp ảnh (4)

Gv: ThS. Biện Xuân Trường

MT06,Lầu 9

 

THỨ TƯ

02-11-2022

Nhiếp ảnh (7)

Gv: ThS. Biện Xuân Trường

MT06,Lầu 9

THỨ SÁU

28-10-2022

Nhiếp ảnh (5)

Gv: ThS. Biện Xuân Trường

MT06,Lầu 9

 

THỨ SÁU

04-11-2022

Nhiếp ảnh (8)

Gv: ThS. Biện Xuân Trường

MT06,Lầu 9

   Lớp GD48-B (Thời gian học Tối 2,4,6 từ 18h00 -21h00)

NGÀY HỌC

[ Tuần 30]

MÔN HỌC

PHÒNG HỌC

NGÀY HỌC

[Tuần 31]

MÔN HỌC

PHÒNG HỌC

THỨ HAI

24-10-2022

Ý tưởng sáng tạo (7)

Gv: ThS.Trần Thanh Phong

MT04,Lầu 6

 

THỨ HAI

31-10-2022

Indesign CC (3)

Gv: Lê Minh Thành

Nộp bài ý tưởng sáng tạo cho TT trung tâm

MT04,Lầu 6

THỨ TƯ

26-10-2022

Indesign CC (1)

Gv: Lê Minh Thành

MT04, Lầu 6

 

THỨ TƯ

02-11-2022

Nghỉ tham gia workshop

 

THỨ SÁU

28-10-2022

Indesign CC (2)

Gv: Lê Minh Thành

MT04, Lầu 6

 

THỨ SÁU

04-11-2022

Nghỉ tham gia workshop

 

Xem tốt nhất với IE 7.0+, FireFox, Safari, Google Chrome, Opera (độ phân giải 1024x768+)
Copyright © 2010 by POLYGON Center. Designed by EGS.