Hôm nay, Thứ Sáu ngày 31 tháng 3 năm 2023
Thứ Sáu, 16/12/2022 - 10:54:37
Tuần 38-39

   Lớp GD48-A (Thời gian học  Sáng 2,4,6 từ 8h00 -11h00)

NGÀY HỌC

[ Tuần 38]

MÔN HỌC

PHÒNG HỌC

NGÀY HỌC

[Tuần 39]

MÔN HỌC

PHÒNG HỌC

THỨ HAI

19-12-2022

Indesign (8)

Gv: Nguyễn Khắc Huynh

MT06,Lầu 9

 

THỨ HAI

26-12-2022

Indesign (11)

Gv: Nguyễn Khắc Huynh

MT06,Lầu 9

THỨ TƯ

21-12-2022

Indesign (9)

Gv: Nguyễn Khắc Huynh

MT06,Lầu 9

 

THỨ TƯ

28-12-2022

Indesign

Thi kết thúc  môn

MT06,Lầu 9

THỨ SÁU

23-12-2022

Indesign (10)

Gv: Nguyễn Khắc Huynh

MT06,Lầu 9

 

THỨ SÁU

30-12-2022

Tạp chí (1)

Gv: Nguyễn Văn Thịnh

MT06,Lầu 9

Trung tâm Polyart nghỉ tết Nguyên đán từ ngày 14/01/2023 đến hết ngày 29/01/2023

Học viên đi học lại ngày 30/01/2023 

   Lớp GD48-B (Thời gian học Tối 2,4,6 từ 18h00 -21h00)

NGÀY HỌC

[ Tuần 38]

MÔN HỌC

PHÒNG HỌC

NGÀY HỌC

[Tuần 39]

MÔN HỌC

PHÒNG HỌC

THỨ HAI

19-12-2022

Marketing   (1)

Gv: Trần Duy Điền Sơn Trân

MT04,Lầu 6

 

THỨ HAI

26-12-2022

Marketing   (4)

Gv: Trần Duy Điền Sơn Trân

Nộp bài Nhiếp ảnh cho TT trung tâm

MT03,Lầu 6

THỨ TƯ

21-12-2022

Marketing   (2)

Gv: Trần Duy Điền Sơn Trân

MT04,Lầu 6

 

THỨ TƯ

28-12-2022

Marketing   (5)

Gv: Trần Duy Điền Sơn Trân

MT03,Lầu 6

THỨ SÁU

23-12-2022

Marketing   (3)

Gv: Trần Duy Điền Sơn Trân

MT03,Lầu 6

 

THỨ SÁU

30-12-2022

Marketing   (6)

Gv: Trần Duy Điền Sơn Trân

MT03,Lầu 6

Trung tâm Polyart nghỉ tết Nguyên đán từ ngày 14/01/2023 đến hết ngày 29/01/2023

Học viên đi học lại ngày 30/01/2023 

Xem tốt nhất với IE 7.0+, FireFox, Safari, Google Chrome, Opera (độ phân giải 1024x768+)
Copyright © 2010 by POLYGON Center. Designed by EGS.