Hôm nay, Thứ Sáu ngày 31 tháng 3 năm 2023
Thứ Sáu, 30/12/2022 - 09:33:37
Tuần 40-41

   Lớp GD48-A (Thời gian học  Sáng 2,4,6 từ 8h00 -11h00)

NGÀY HỌC

[ Tuần 40]

MÔN HỌC

PHÒNG HỌC

NGÀY HỌC

[Tuần 41]

MÔN HỌC

PHÒNG HỌC

THỨ HAI

02-01-2023

Nghỉ tết dương lịch

MT06,Lầu 9

 

THỨ HAI

09-01-2023

Tạp chí (4)

Gv: Nguyễn Văn Thịnh

MT06,Lầu 9

THỨ TƯ

04-01-2023

Tạp chí (2)

Gv: Nguyễn Văn Thịnh

MT06,Lầu 9

 

THỨ TƯ

11-01-2023

Tạp chí (5)

Gv: Nguyễn Văn Thịnh

MT06,Lầu 9

THỨ SÁU

06-01-2023

Tạp chí (3)

Gv: Nguyễn Văn Thịnh

MT06,Lầu 9

 

THỨ SÁU

13-01-2023

Tạp chí (6)

Gv: Nguyễn Văn Thịnh

MT06,Lầu 9

Trung tâm Polyart nghỉ tết Nguyên đán từ ngày 14/01/2023 đến hết ngày 29/01/2023

Học viên đi học lại ngày 30/01/2023 (Thứ 2)

  Lớp GD48-B (Thời gian học Tối 2,4,6 từ 18h00 -21h00)

NGÀY HỌC

[ Tuần 40]

MÔN HỌC

PHÒNG HỌC

NGÀY HỌC

[Tuần 41]

MÔN HỌC

PHÒNG HỌC

THỨ HAI

02-01-2023

Nghỉ tết dương lịch

MT04,Lầu 6

 

THỨ HAI

09-01-2023

Thiết kế lịch thiệp (1)

Gv; Nguyễn Khắc Huynh

MT03,Lầu 6

THỨ TƯ

04-01-2023

Marketing   (7)

Gv: Trần Duy Điền Sơn Trân

MT04,Lầu 6

 

THỨ TƯ

11-01-2023

Thiết kế lịch thiệp (2)

Gv; Nguyễn Khắc Huynh

MT03,Lầu 6

THỨ SÁU

06-01-2023

Marketing   (8)

Gv: Trần Duy Điền Sơn Trân

MT03,Lầu 6

 

THỨ SÁU

13-01-2023

Thiết kế lịch thiệp (3)

Gv; Nguyễn Khắc Huynh

MT03,Lầu 6

Trung tâm Polyart nghỉ tết Nguyên đán từ ngày 14/01/2023 đến hết ngày 29/01/2023

Học viên đi học lại ngày 30/01/2023 (Thứ 2)

Xem tốt nhất với IE 7.0+, FireFox, Safari, Google Chrome, Opera (độ phân giải 1024x768+)
Copyright © 2010 by POLYGON Center. Designed by EGS.