Hôm nay, Thứ Ba ngày 5 tháng 3 năm 2024
Thứ Sáu, 24/02/2023 - 15:08:24
Tuần 50-51

  Lớp GD48-A (Thời gian học  Sáng 2,4,6 từ 8h00 -11h00)

NGÀY HỌC

[ Tuần 50]

MÔN HỌC

PHÒNG HỌC

NGÀY HỌC

[Tuần 51]

MÔN HỌC

PHÒNG HỌC

THỨ HAI

27-02-2023

Kỹ thuật in (6)

Gv: Nguyễn Thị Ngọc Huệ

MT03, lầu 6

 

THỨ HAI

06-03-2023

Tâm lý khách hàng  (1)

Gv: ThS. Phạm Như Linh

MT03, lầu 6

THỨ TƯ

01-3 -2023

Kỹ thuật in (7)

Gv: Nguyễn Thị Ngọc Huệ

MT03, lầu 6

 

THỨ TƯ

08-3 -2023

Tâm lý khách hàng  (2)

Gv: ThS. Phạm Như Linh

MT03, lầu 6

THỨ SÁU

03-3 -2023

Kỹ thuật in (8)

Gv: Nguyễn Thị Ngọc Huệ

MT03, lầu 6

 

THỨ SÁU

10-03-2023

Tâm lý khách hàng  (3)

Gv: ThS. Phạm Như Linh

MT03, lầu 6

   Lớp GD48-B (Thời gian học Tối 2,4,6 từ 18h00 -21h00)

NGÀY HỌC

[ Tuần 50]

MÔN HỌC

PHÒNG HỌC

NGÀY HỌC

[Tuần 51]

MÔN HỌC

PHÒNG HỌC

THỨ HAI

27-02-2023

Tk Giao diện web (9)

Gv:  Lưu Tiến Khuynh

MT04,Lầu 6

 

THỨ HAI

06-03-2023

Tk Giao diện web (12)

Gv:  Lưu Tiến Khuynh

MT04,Lầu 6

THỨ TƯ

01-3 -2023

Tk Giao diện web (10)

Gv:  Lưu Tiến Khuynh

MT04,Lầu 6

 

THỨ TƯ

08-3 -2023

Tk Giao diện web (13)

Gv:  Lưu Tiến Khuynh

MT04,Lầu 6

THỨ SÁU

03-3 -2023

Tk Giao diện web (11)

Gv:  Lưu Tiến Khuynh

MT04,Lầu 6

 

THỨ SÁU

10-03-2023

Tk Giao diện web (14)

Gv:  Lưu Tiến Khuynh

MT04,Lầu 6

Xem tốt nhất với IE 7.0+, FireFox, Safari, Google Chrome, Opera (độ phân giải 1024x768+)
Copyright © 2010 by POLYGON Center. Designed by EGS.