Hôm nay, Thứ Ba ngày 30 tháng 5 năm 2023
Thứ Bảy, 11/03/2023 - 08:54:57
Tuần 52-53

   Lớp GD48-A (Thời gian học  Sáng 2,4,6 từ 8h00 -11h00)

NGÀY HỌC

[ Tuần 52]

MÔN HỌC

PHÒNG HỌC

NGÀY HỌC

[Tuần 53]

MÔN HỌC

PHÒNG HỌC

THỨ HAI

13-3-2023

Tâm lý khách hàng  (4)

Gv: ThS. Phạm Như Linh

MT03, lầu 6

 

THỨ HAI

20-03-2023

Marketing (1)

Gv: ThS.Trần Mai Khánh Linh

Nộp bài Tâm lý khách hàng cho TT trung tâm

MT03, lầu 6

THỨ TƯ

15-3 -2023

Lớp nghỉ

 

THỨ TƯ

22-3 -2023

Marketing (2)

Gv: ThS.Trần Mai Khánh Linh

MT03, lầu 6

THỨ SÁU

17-3 -2023

Lớp nghỉ

 

THỨ SÁU

24-03-2023

Marketing (3)

Gv: ThS.Trần Mai Khánh Linh

MT03, lầu 6

  Lớp GD48-B (Thời gian học Tối 2,4,6 từ 18h00 -21h00)

NGÀY HỌC

[ Tuần 52]

MÔN HỌC

PHÒNG HỌC

NGÀY HỌC

[Tuần 53]

MÔN HỌC

PHÒNG HỌC

THỨ HAI

13-3-2023

Tk Giao diện web (15)

Gv:  Lưu Tiến Khuynh

MT04,Lầu 6

 

THỨ HAI

20-03-2023

Typography (3)

Gv: Lê Minh Thành

MT04,Lầu 6

THỨ TƯ

15-3 -2023

Typography (1)

Gv: Lê Minh Thành

MT04,Lầu 6

 

THỨ TƯ

22-3 -2023

Typography (4)

Gv: Lê Minh Thành

MT04,Lầu 6

THỨ SÁU

17-3 -2023

Typography (2)

Gv: Lê Minh Thành

MT04,Lầu 6

 

THỨ SÁU

24-03-2023

Typography (5)

Gv: Lê Minh Thành

MT04,Lầu 6

Xem tốt nhất với IE 7.0+, FireFox, Safari, Google Chrome, Opera (độ phân giải 1024x768+)
Copyright © 2010 by POLYGON Center. Designed by EGS.