Hôm nay, Thứ Sáu ngày 31 tháng 3 năm 2023
Thứ Năm, 15/09/2022 - 09:35:46
Tuần 1-2

   Lớp GD49-A (Thời gian học  Sáng 2,4,6 từ 8h00 -11h00)

NGÀY HỌC

[ Tuần 01]

MÔN HỌC

PHÒNG HỌC

NGÀY HỌC

[Tuần 02]

MÔN HỌC

PHÒNG HỌC

THỨ HAI

12-9-2022

Hình họa (1)

Gv:Đinh Thành Doanh

Hình họa

Lầu 2

 

THỨ HAI

19-9-2022

Hình họa (4)

Gv: Đinh Thành Doanh

Hình họa

Lầu 2

THỨ TƯ

14-9-2022

Hình họa (2)

Gv: Đinh Thành Doanh

Hình họa

Lầu 2

 

THỨ TƯ

21-9-2022

Hình họa (5)

Gv: Đinh Thành Doanh

Hình họa

Lầu 2

THỨ SÁU

16-9-2022

Hình họa (3)

Gv: Đinh Thành Doanh

Hình họa

Lầu 2

 

THỨ SÁU

23-9-2022

Hình họa (6)

Gv: Đinh Thành Doanh

Hình họa

Lầu 2

    Lớp GD49-B (Thời gian học Tối 2,4,6 từ 18h00 -21h00)

NGÀY HỌC

[ Tuần 01]

MÔN HỌC

PHÒNG HỌC

NGÀY HỌC

[Tuần 02]

MÔN HỌC

PHÒNG HỌC

THỨ HAI

12-9-2022

Hình họa (1)

Gv:ThS.Trần Thanh Phong

Hình họa

Lầu 2

 

THỨ HAI

19-9-2022

Hình họa (4)

Gv:ThS.Trần Thanh Phong

HN2

Lầu 7

THỨ TƯ

14-9-2022

Hình họa (2)

Gv:ThS.Trần Thanh Phong

Hình họa

Lầu 2

 

THỨ TƯ

21-9-2022

Hình họa (5)

Gv:ThS.Trần Thanh Phong

HN2

Lầu 7

THỨ SÁU

16-9-2022

Hình họa (3)

Gv:ThS.Trần Thanh Phong

HN2

Lầu 7

 

THỨ SÁU

23-9-2022

Hình họa (6)

Gv:ThS. Trần Thanh Phon

HN2

Lầu 7

 

 

Xem tốt nhất với IE 7.0+, FireFox, Safari, Google Chrome, Opera (độ phân giải 1024x768+)
Copyright © 2010 by POLYGON Center. Designed by EGS.