Hôm nay, Thứ Sáu ngày 29 tháng 9 năm 2023
Thứ Sáu, 02/12/2022 - 15:19:58
Tuần 13-14

   Lớp GD49-A (Thời gian học  Sáng 2,4,6 từ 8h00 -11h00)

NGÀY HỌC

[ Tuần 13]

MÔN HỌC

PHÒNG HỌC

NGÀY HỌC

[Tuần 14]

MÔN HỌC

PHÒNG HỌC

THỨ HAI

05-12-2022

Illustrator CC  (14)

Gv: Lê Minh Thành

MT03,Lầu 6

 

THỨ HAI

12-12-2022

Illustrator CC  (17)

Gv: Lê Minh Thành

MT03,Lầu 6

THỨ TƯ

07-12-2022

Illustrator CC  (15)

Gv: Lê Minh Thành

MT03,Lầu 6

 

THỨ TƯ

14-12-2022

Illustrator CC  (18)

Gv: Lê Minh Thành

MT03,Lầu 6

THỨ SÁU

09-12-2022

Illustrator CC  (16)

Gv: Lê Minh Thành

MT03,Lầu 6

 

THỨ SÁU

16-12-2022

Illustrator CC (19)

Gv: Lê Minh Thành

MT03,Lầu 6

  Lớp GD49-B (Thời gian học Tối 2,4,6 từ 18h00 -21h00)

NGÀY HỌC

[ Tuần 13]

MÔN HỌC

PHÒNG HỌC

NGÀY HỌC

[Tuần 14]

MÔN HỌC

PHÒNG HỌC

THỨ HAI

05-12-2022

Illustrator CC  (10)

Gv: Ths. Lê Phương Thảo

MT05,Lầu 9

 

THỨ HAI

12-12-2022

              Lớp nghỉ

 

THỨ TƯ

07-12-2022

Illustrator CC  (11)

Gv: Ths. Lê Phương Thảo

MT05,Lầu 9

 

THỨ TƯ

14-12-2022

Lớp nghỉ

 

THỨ SÁU

09-12-2022

Illustrator CC  (12)

Gv: Ths. Lê Phương Thảo

MT05,Lầu 9

 

THỨ SÁU

16-12-2022

Lớp nghỉ

 

 

Xem tốt nhất với IE 7.0+, FireFox, Safari, Google Chrome, Opera (độ phân giải 1024x768+)
Copyright © 2010 by POLYGON Center. Designed by EGS.