Hôm nay, Thứ Sáu ngày 29 tháng 9 năm 2023
Thứ Sáu, 16/12/2022 - 10:52:02
Tuần 15-16

    Lớp GD49-A (Thời gian học  Sáng 2,4,6 từ 8h00 -11h00)

NGÀY HỌC

[ Tuần 15]

MÔN HỌC

PHÒNG HỌC

NGÀY HỌC

[Tuần 16]

MÔN HỌC

PHÒNG HỌC

THỨ HAI

19-12-2022

Illustrator CC 

Thi kết thúc môn

MT03,Lầu 6

 

THỨ HAI

26-12-2022

Màu sắc & bố cục  (11)

Gv: ThS. Lê Phương Thảo

MT03,Lầu 6

THỨ TƯ

21-12-2022

Lớp nghỉ

MT03,Lầu 6

 

THỨ TƯ

28-12-2022

Màu sắc & bố cục  (12)

Gv: ThS. Lê Phương Thảo

MT03,Lầu 6

THỨ SÁU

23-12-2022

Màu sắc & bố cục  (10)

Gv: ThS. Lê Phương Thảo

MT03,Lầu 6

 

THỨ SÁU

30-12-2022

Ý tưởng sáng tạo (1)

Gv: ThS. Phạm Như Linh

MT03,Lầu 6

Trung tâm Polyart nghỉ tết Nguyên đán từ ngày 14/01/2023  đến hết ngày 29/01/2023

Học viên đi học lại ngày 30/01/2023 (Thứ 2)

    Lớp GD49-B (Thời gian học Tối 2,4,6 từ 18h00 -21h00)

NGÀY HỌC

[ Tuần 15]

MÔN HỌC

PHÒNG HỌC

NGÀY HỌC

[Tuần 16]

MÔN HỌC

PHÒNG HỌC

THỨ HAI

19-12-2022

 

 

 

THỨ HAI

26-12-2022

Illustrator CC  (14)

Gv: Ths. Lê Phương Thảo

MT05,Lầu 9

THỨ BA

20-12-2022

 

 

 

THỨ BA

27-12-2022

Illustrator CC  (15)

Gv: Ths. Lê Phương Thảo

MT05,Lầu 9

THỨ TƯ

21-12-2022

 

 

 

THỨ TƯ

28-12-2022

Illustrator CC  (16)

Gv: Ths. Lê Phương Thảo

MT05,Lầu 9

THỨ NĂM

22-12-2023

 

 

 

THỨ SÁU

30-12-2022

Illustrator CC  (17)

Gv: Ths. Lê Phương Thảo

MT05,Lầu 9

THỨ SÁU

23-12-2022

Illustrator CC  (13)

Gv: Ths. Lê Phương Thảo

MT05,Lầu 9

 

 

 

 

Xem tốt nhất với IE 7.0+, FireFox, Safari, Google Chrome, Opera (độ phân giải 1024x768+)
Copyright © 2010 by POLYGON Center. Designed by EGS.