Hôm nay, Thứ Sáu ngày 29 tháng 9 năm 2023
Thứ Sáu, 30/12/2022 - 09:32:31
Tuần 17-18

    Lớp GD49-A (Thời gian học  Sáng 2,4,6 từ 8h00 -11h00)

NGÀY HỌC

[ Tuần 17]

MÔN HỌC

PHÒNG HỌC

NGÀY HỌC

[Tuần 18]

MÔN HỌC

PHÒNG HỌC

THỨ HAI

02-01-2023

Nghỉ tết dương lịch

 

 

THỨ HAI

09-01-2023

Ý tưởng sáng tạo (4)

Gv: ThS. Phạm Như Linh

MT03,Lầu 6

THỨ TƯ

04-01-2023

Ý tưởng sáng tạo (2)

Gv: ThS. Phạm Như Linh

MT03,Lầu 6

 

THỨ TƯ

11-01-2023

Ý tưởng sáng tạo (5)

Gv: ThS. Phạm Như Linh

MT03,Lầu 6

THỨ SÁU

06-01-2023

Ý tưởng sáng tạo (3)

Gv: ThS. Phạm Như Linh

MT03,Lầu 6

 

THỨ SÁU

13-01-2023

Ý tưởng sáng tạo (6)

Gv: ThS. Phạm Như Linh

MT03,Lầu 6

Trung tâm Polyart nghỉ tết Nguyên đán từ ngày 14/01/2023 đến hết ngày 29/01/2023

Học viên đi học lại ngày 30/01/2023 (Thứ 2)

   Lớp GD49-B (Thời gian học Tối 2,4,6 từ 18h00 -21h00)

NGÀY HỌC

[ Tuần 17]

MÔN HỌC

PHÒNG HỌC

NGÀY HỌC

[Tuần 18]

MÔN HỌC

PHÒNG HỌC

THỨ HAI

02-01-2023

Nghỉ tết dương lịch

THỨ HAI

09-01-2023

Màu sắc & bố cục-Phần 2 (1)

Gv: Ths. Lê Phương Thảo

Nộp bài Màu sắc phần 1 cho TT trung tâm

MT05, Lầu 9

THỨ BA

03-01-2023

Illustrator CC  (18)

Gv: Ths. Lê Phương Thảo

MT05,Lầu 9

THỨ TƯ

11-01-2023

Màu sắc & bố cục-Phần 2 (2)

Gv: Ths. Lê Phương Thảo

MT05 ,Lầu 9

THỨ TƯ

04-01-2023

Illustrator CC  (19)

Gv: Ths. Lê Phương Thảo

MT05,Lầu 9

THỨ SÁU

13-01-2023

Màu sắc & bố cục-Phần 2 (3)

Gv: Ths. Lê Phương Thảo

MT05, Lầu 9

THỨ SÁU

06-01-2023

Illustrator CC 

Thi kết thúc môn

MT05,Lầu 9

Trung tâm Polyart nghỉ tết Nguyên đán từ ngày 14/01/2023 đến hết ngày 29/01/2023

Học viên đi học lại ngày 30/01/2023 (Thứ 2)

Xem tốt nhất với IE 7.0+, FireFox, Safari, Google Chrome, Opera (độ phân giải 1024x768+)
Copyright © 2010 by POLYGON Center. Designed by EGS.