Hôm nay, Thứ Sáu ngày 29 tháng 9 năm 2023
Thứ Năm, 12/01/2023 - 09:27:20
Tuần 23-24

     Lớp GD49-A (Thời gian học  Sáng 2,4,6 từ 8h00 -11h00)

NGÀY HỌC

[ Tuần 23]

MÔN HỌC

PHÒNG HỌC

NGÀY HỌC

[Tuần 24]

MÔN HỌC

PHÒNG HỌC

THỨ HAI

30-01-2023

Lớp nghỉ

 

 

THỨ HAI

06-02-2023

Photoshop CC (2)

Gv: Lê Minh Thành

MT05,Lầu 9

THỨ TƯ

01-02-2023

Ý tưởng sáng tạo (7)

Gv: ThS. Phạm Như Linh

MT05,Lầu 9

 

THỨ TƯ

08-02-2023

Photoshop CC (3)

Gv: Lê Minh Thành

MT05,Lầu 9

THỨ SÁU

03-02-2023

Photoshop CC (1)

Gv: Lê Minh Thành

MT05,Lầu 9

 

THỨ SÁU

10-02 -2023

Photoshop CC (4)

Gv: Lê Minh Thành

MT05,Lầu 9

   Lớp GD49-B (Thời gian học Tối 2,4,6 từ 18h00 -21h00)

NGÀY HỌC

[ Tuần 23]

MÔN HỌC

PHÒNG HỌC

NGÀY HỌC

[Tuần 24]

MÔN HỌC

PHÒNG HỌC

THỨ HAI

30-01-2023

Lớp nghỉ

 

THỨ HAI

06-02-2023

Photoshop CC (2)

Gv: Võ Thị Khương Thảo

MT05, Lầu 9

THỨ TƯ

01-02-2023

Lớp nghỉ

 

THỨ TƯ

08-02-2023

Photoshop CC (3)

Gv: Võ Thị Khương Thảo

MT05 ,Lầu 9

THỨ SÁU

03-02-2023

Photoshop CC (1)

Gv: Võ Thị Khương Thảo

MT05,Lầu 9

THỨ SÁU

10-02 -2023

Photoshop CC (4)

Gv: Võ Thị Khương Thảo

MT05, Lầu 9

Xem tốt nhất với IE 7.0+, FireFox, Safari, Google Chrome, Opera (độ phân giải 1024x768+)
Copyright © 2010 by POLYGON Center. Designed by EGS.