Hôm nay, Thứ Ba ngày 30 tháng 5 năm 2023
Thứ Bảy, 11/02/2023 - 09:58:23
Tuần 25-26

     Lớp GD49-A (Thời gian học  Sáng 2,4,6 từ 8h00 -11h00)

NGÀY HỌC

[ Tuần 25]

MÔN HỌC

PHÒNG HỌC

NGÀY HỌC

[Tuần 26]

MÔN HỌC

PHÒNG HỌC

THỨ HAI

13-02-2023

Photoshop CC (5)

Gv: Lê Minh Thành

MT05,Lầu 9

 

THỨ HAI

20-02-2023

Photoshop CC (8)

Gv: Lê Minh Thành

MT05,Lầu 9

THỨ TƯ

15-02 -2023

Photoshop CC (6)

Gv: Lê Minh Thành

MT05,Lầu 9

 

THỨ TƯ

22-02-2023

Photoshop CC (9)

Gv: Lê Minh Thành

MT05,Lầu 9

THỨ SÁU

17-02-2023

Photoshop CC (7)

Gv: Lê Minh Thành

MT05,Lầu 9

 

THỨ SÁU

24-02 -2023

Photoshop CC (10)

Gv: Lê Minh Thành

MT05,Lầu 9

   Lớp GD49-B (Thời gian học Tối 2,4,6 từ 18h00 -21h00)

NGÀY HỌC

[ Tuần 25]

MÔN HỌC

PHÒNG HỌC

NGÀY HỌC

[Tuần 26]

MÔN HỌC

PHÒNG HỌC

THỨ HAI

13-02-2023

Photoshop CC (5)

Gv: Võ Thị Khương Thảo

MT05, Lầu 9

THỨ HAI

20-02-2023

Photoshop CC (8)

Gv: Võ Thị Khương Thảo

MT05, Lầu 9

THỨ TƯ

15-02 -2023

Photoshop CC (6)

Gv: Võ Thị Khương Thảo

MT05, Lầu 9

THỨ TƯ

22-02-2023

Photoshop CC (9)

Gv: Võ Thị Khương Thảo

MT05 ,Lầu 9

THỨ SÁU

17-02-2023

Photoshop CC (7)

Gv: Võ Thị Khương Thảo

MT05, Lầu 9

THỨ SÁU

24-02 -2023

Photoshop CC (10)

Gv: Võ Thị Khương Thảo

MT05, Lầu 9

 

Xem tốt nhất với IE 7.0+, FireFox, Safari, Google Chrome, Opera (độ phân giải 1024x768+)
Copyright © 2010 by POLYGON Center. Designed by EGS.