Hôm nay, Thứ Sáu ngày 31 tháng 3 năm 2023
Thứ Bảy, 24/09/2022 - 14:37:25
Tuần 3-4

 Lớp GD49-A (Thời gian học  Sáng 2,4,6 từ 8h00 -11h00)

NGÀY HỌC

[ Tuần 03]

MÔN HỌC

PHÒNG HỌC

NGÀY HỌC

[Tuần 04]

MÔN HỌC

PHÒNG HỌC

THỨ HAI

26-9-2022

Hình họa (7)

Gv:Đinh Thành Doanh

Hình họa

Lầu 2

 

THỨ HAI

03-10-2022

Hình họa (10)

Gv: Đinh Thành Doanh

Hình họa

Lầu 2

THỨ TƯ

28-9-2022

Hình họa (8)

Gv: Đinh Thành Doanh

Hình họa

Lầu 2

 

THỨ TƯ

05-10-2022

Hình họa (11)

Gv: Đinh Thành Doanh

Vẽ ngoại cảnh

THỨ SÁU

30-9-2022

Hình họa (9)

Gv: Đinh Thành Doanh

Hình họa

Lầu 2

 

THỨ SÁU

07-10-2022

Hình họa (12)

Gv: Đinh Thành Doanh

Vẽ ngoại cảnh

 Lớp GD49-B (Thời gian học Tối 2,4,6 từ 18h00 -21h00)

NGÀY HỌC

[ Tuần 03]

MÔN HỌC

PHÒNG HỌC

NGÀY HỌC

[Tuần 04]

MÔN HỌC

PHÒNG HỌC

THỨ HAI

26-9-2022

Hình họa (7)

Gv:ThS.TrầnThanh Phong

HN2

    Lầu 7

 

THỨ HAI

03-10-2022

Hình họa (10)

Gv:ThS.Trần Thanh Phong

HN2

 Lầu 7

THỨ TƯ

28-9-2022

Hình họa (8)

Gv:ThS.TrầnThanh Phong

HN2

 Lầu 7

 

THỨ TƯ

05-10-2022

Màu sắc & bố cục  (1)

Gv: Ths. Lê Phương Thảo

HN2

 Lầu 7

THỨ SÁU

30-9-2022

Hình họa (9)

Gv:ThS.TrầnThanh Phong

HN2

   Lầu 7

 

THỨ SÁU

07-10-2022

Màu sắc & bố cục  (2)

Gv: Ths. Lê Phương Thảo

HN2

  Lầu 7

 

 

 

 

CHỦ NHẬT

09-10-2022

Hình họa (11)

Gv:ThS.Trần Thanh Phong

Vẽ ngoại cảnh

Từ 8h00-  11h00

 

 

Xem tốt nhất với IE 7.0+, FireFox, Safari, Google Chrome, Opera (độ phân giải 1024x768+)
Copyright © 2010 by POLYGON Center. Designed by EGS.