Hôm nay, Thứ Sáu ngày 29 tháng 9 năm 2023
Thứ Bảy, 11/03/2023 - 08:53:51
Tuần 31-32

   Lớp GD49-A (Thời gian học  Sáng 2,4,6 từ 8h00 -11h00)

NGÀY HỌC

[ Tuần 29]

MÔN HỌC

PHÒNG HỌC

NGÀY HỌC

[Tuần 30]

MÔN HỌC

PHÒNG HỌC

THỨ HAI

27-3-2023

Photoshop CC (23)

Gv: Lê Minh Thành

MT05,Lầu 9

 

THỨ HAI

03-4-2023

Indedign  CC (1)

Gv: Lưu Tiến Khuynh

MT05,Lầu 9

THỨ TƯ

29-3 -2023

Photoshop CC (24)

Gv: Lê Minh Thành

MT05,Lầu 9

 

THỨ TƯ

05-4-2023

Indesign  CC (2)

Gv: Lưu Tiến Khuynh

MT05,Lầu 9

THỨ SÁU

31-3 -2023

Photoshop CC 

Thi kết thúc môn

MT05,Lầu 9

 

THỨ SÁU

07-4-2023

Lớp nghỉ

  Lớp GD49-B (Thời gian học Tối 2,4,6 từ 18h00 -21h00)

NGÀY HỌC

[ Tuần 29]

MÔN HỌC

PHÒNG HỌC

NGÀY HỌC

[Tuần 30]

MÔN HỌC

PHÒNG HỌC

THỨ HAI

27-3-2023

Photoshop CC (23)

Gv: Võ Thị Khương Thảo

MT05, Lầu 9

THỨ HAI

03- 4 -2023

Nhiếp ảnh (1)

Gv: Ths. Biện Xuân Trường

MT03, Lầu 6

THỨ TƯ

29-3 -2023

Photoshop CC (24)

Gv: Võ Thị Khương Thảo

MT05, Lầu 9

THỨ TƯ

05-4 -2023

Nhiếp ảnh (2)

Gv: Ths. Biện Xuân Trường 

MT03,Lầu 6

THỨ SÁU

31-3 -2023

Photoshop CC 

Thi kết thúc môn

MT05, Lầu 9

THỨ SÁU

07-4-2023

Lớp nghỉ

Xem tốt nhất với IE 7.0+, FireFox, Safari, Google Chrome, Opera (độ phân giải 1024x768+)
Copyright © 2010 by POLYGON Center. Designed by EGS.