Hôm nay, Thứ Sáu ngày 29 tháng 9 năm 2023
Thứ Sáu, 07/04/2023 - 08:46:01
Tuần 33-34

    Lớp GD49-A (Thời gian học  Sáng 2,4,6 từ 8h00 -11h00)

NGÀY HỌC

[ Tuần 33]

MÔN HỌC

PHÒNG HỌC

NGÀY HỌC

[Tuần 34]

MÔN HỌC

PHÒNG HỌC

THỨ HAI

10-4-2023

Indesign CC  (3)

Gv: Lưu Tiến Khuynh

MT05,Lầu 9

 

THỨ HAI

17- 4 -2023

Indesign CC  (5)

Gv: Lưu Tiến Khuynh

MT05,Lầu 9

THỨ TƯ

12-4 -2023

Indesign CC  (4)

Gv: Lưu Tiến Khuynh

MT05,Lầu 9

 

THỨ TƯ

19 -4 -2023

Indesign CC  (6)

Gv: Lưu Tiến Khuynh

MT05,Lầu 9

THỨ SÁU

14-4 -2023

Nhiếp ảnh (2)

Gv:ThS.Biện Xuân Trường

MT05,Lầu 9

 

THỨ SÁU

21- 4 -2023

Nhiếp ảnh (3)

Gv:ThS.Biện Xuân Trường

MT05,Lầu 9

 

Lớp GD49-B (Thời gian học Tối 2,4,6 từ 18h00 -21h00)

NGÀY HỌC

[ Tuần 33]

MÔN HỌC

PHÒNG HỌC

NGÀY HỌC

[Tuần 34]

MÔN HỌC

PHÒNG HỌC

THỨ HAI

10-4-2023

Nhiếp ảnh  (3)

Gv:ThS.BiệnXuân Trường

Studio

331 Bình Lợi p13 Q.Bình thạnh

THỨ HAI

17- 4 -2023

Nhiếp ảnh  (7)

Gv:ThS.BiệnXuân Trường

Studio

331 Bình Lợi p13 Q.Bình thạnh

THỨ TƯ

12-4 -2023

Nhiếp ảnh  (4)

Gv:ThS.BiệnXuân Trường

MT03, Lầu 6

331 Bình Lợi p13 Q.Bình thạnh

THỨ TƯ

19 -4 -2023

Nhiếp ảnh  (8)

Gv: Ths. Biện Xuân Trường

Studio

331 Bình Lợi p13 Q.Bình thạnh

THỨ SÁU

14-4 -2023

Nhiếp ảnh  (5)

Gv:ThS.BiệnXuân Trường

Chụp ngoại cảnh

THỨ SÁU

21- 4 -2023

Ý tưởng sáng tạo (1)

Gv: Ths. Phạm Như Linh

MT03, Lầu 6

CHỦ NHẬT

16-4-2023

Nhiếp ảnh (6)

Gv:ThS.BiệnXuân Trường

Chụp ngoại cảnh

 

 

 

 

Xem tốt nhất với IE 7.0+, FireFox, Safari, Google Chrome, Opera (độ phân giải 1024x768+)
Copyright © 2010 by POLYGON Center. Designed by EGS.