Hôm nay, Thứ Sáu ngày 29 tháng 9 năm 2023
Thứ Sáu, 21/04/2023 - 15:05:03
Tuần 35-36

   Lớp GD49-A (Thời gian học  Sáng 2,4,6 từ 8h00 -11h00)

NGÀY HỌC

[ Tuần 35]

MÔN HỌC

PHÒNG HỌC

NGÀY HỌC

[Tuần 36]

MÔN HỌC

PHÒNG HỌC

THỨ HAI

24-4-2023

Indesign CC  (7)

Gv: Lưu Tiến Khuynh

MT05,Lầu 9

 

THỨ HAI

01- 5 -2023

Nghỉ lễ

 

THỨ TƯ

26-4 -2023

Indesign CC  (8)

Gv: Lưu Tiến Khuynh

MT05,Lầu 9

 

THỨ TƯ

03 - 5 -2023

Nghỉ lễ

 

THỨ SÁU

28-4 -2023

Nhiếp ảnh (3)

Gv:ThS.Biện Xuân Trường

MT05,Lầu 9

 

THỨ SÁU

05- 5 -2023

Nhiếp ảnh (4)

Gv:ThS.Biện Xuân Trường

Studio

331 Bình Lợi p13 Q.Bình thạnh

   Lớp GD49-B (Thời gian học Tối 2,4,6 từ 18h00 -21h00)

NGÀY HỌC

[ Tuần 35]

MÔN HỌC

PHÒNG HỌC

NGÀY HỌC

[Tuần 36]

MÔN HỌC

PHÒNG HỌC

THỨ HAI

24-4-2023

Ý tưởng sáng tạo (2)

Gv: TS. Phạm Như Linh

MT03, Lầu 6

THỨ HAI

01- 5 -2023

Nghỉ lễ

 

THỨ TƯ

26-4 -2023

Ý tưởng sáng tạo (3)

Gv: TS.Phạm Như Linh

Nộp bài Nhiếp ảnh cho TT trung tâm

MT03, Lầu 6

THỨ TƯ

03 - 5 -2023

Nghỉ lễ

 

THỨ SÁU

28-4 -2023

Ý tưởng sáng tạo (4)

Gv: TS.Phạm Như Linh

MT03, Lầu 6

THỨ SÁU

05- 5 -2023

Ý tưởng sáng tạo (5)

Gv: TS.Phạm Như Linh

MT03, Lầu 6

Xem tốt nhất với IE 7.0+, FireFox, Safari, Google Chrome, Opera (độ phân giải 1024x768+)
Copyright © 2010 by POLYGON Center. Designed by EGS.