Hôm nay, Thứ Sáu ngày 29 tháng 9 năm 2023
Thứ Bảy, 20/05/2023 - 10:46:26
Tuần 39-40

   Lớp GD49-A (Thời gian học  Sáng 2,4,6 từ 8h00 -11h00)

NGÀY HỌC

[ Tuần 39]

MÔN HỌC

PHÒNG HỌC

NGÀY HỌC

[Tuần 40]

MÔN HỌC

PHÒNG HỌC

THỨ HAI

22-5-2023

Kỹ thuật in ấn  (1)

Gv: ThS.Trần Mai Khánh Linh

MT05,Lầu 9

 

THỨ HAI

29- 5 -2023

Lớp nghỉ

THỨ TƯ

24- 5 -2023

Kỹ thuật in ấn  (2)

Gv: ThS.Trần Mai Khánh Linh

MT05,Lầu 9

 

THỨ TƯ

31 - 5 -2023

Kỹ thuật in ấn  (3)

Gv: ThS.Trần Mai Khánh Linh

MT05,Lầu 9

THỨ SÁU

26-5 -2023

Nhiếp ảnh (8)

Gv:ThS.Biện Xuân Trường

Studio

331 Bình Lợi p13 Q.Bình thạnh

 

THỨ SÁU

02- 6 -2023

Kỹ thuật in ấn  (4)

Gv: ThS.Trần Mai Khánh Linh

MT05,Lầu 9

   Lớp GD49-B (Thời gian học Tối 2,4,6 từ 18h00 -21h00)

NGÀY HỌC

[ Tuần 39]

MÔN HỌC

PHÒNG HỌC

NGÀY HỌC

[Tuần 40]

MÔN HỌC

PHÒNG HỌC

THỨ HAI

22-5-2023

Indesign CC  (3)

Gv: Lưu Tiến Khuynh

Nộp bài Ý tưởng ST cho TT trung tâm

MT03, Lầu 6

THỨ HAI

29- 5 -2023

Indesign CC  (5)

Gv: Lưu Tiến Khuynh

MT03, Lầu 6

THỨ TƯ

24- 5 -2023

Indesign CC  (4)

Gv: Lưu Tiến Khuynh

MT03, Lầu 6

THỨ TƯ

31 - 5 -2023

Indesign CC  (6)

Gv: Lưu Tiến Khuynh

MT03, Lầu 6

THỨ SÁU

26-5 -2023

Tâm lý khách hàng  (1)

Gv: NGuyễn Phúc Thịnh

MT03, Lầu 6

THỨ SÁU

02- 6 -2023

Tâm lý khách hàng  (2)

Gv: NGuyễn Phúc Thịnh

MT03, Lầu 6

Xem tốt nhất với IE 7.0+, FireFox, Safari, Google Chrome, Opera (độ phân giải 1024x768+)
Copyright © 2010 by POLYGON Center. Designed by EGS.