Hôm nay, Thứ Ba ngày 5 tháng 3 năm 2024
Thứ Bảy, 29/07/2023 - 09:02:21
Tuần 47-48

   Lớp GD49-A (Thời gian học  Sáng 2,4,6 từ 8h00 -11h00)

NGÀY HỌC

[ Tuần 47]

MÔN HỌC

PHÒNG HỌC

NGÀY HỌC

[Tuần 48]

MÔN HỌC

PHÒNG HỌC

THỨ HAI

31- 7- 2023

TK Lịch thiệp (5)

Gv: Nguyễn Khắc Huynh

MT05,Lầu 9

 

THỨ HAI

07 -8 -2023

Tạp chí  (2)

Gv: Lê Minh Thành

Nộp bài TK Lịch thiệp cho TT trung tâm

MT05,Lầu 9

THỨ TƯ

02-8 -2023

Tạp chí  (1)

Gv: Lê Minh Thành

Nộp bài Typography cho TT trung tâm

MT05,Lầu 9

 

THỨ TƯ

09- 8 -2023

Tạp chí  (3)

Gv: Lê Minh Thành

MT05,Lầu 9

THỨ SÁU

04-8 -2023

Lớp nghỉ 

 

THỨ SÁU

11- 8 -2023

Tạp chí  (4)

Gv: Lê Minh Thành

MT05,Lầu 9

   Lớp GD49-B (Thời gian học Tối 2,4,6 từ 18h00 -21h00)

NGÀY HỌC

[ Tuần 47]

MÔN HỌC

PHÒNG HỌC

NGÀY HỌC

[Tuần 48]

MÔN HỌC

PHÒNG HỌC

THỨ HAI

31- 7- 2023

Typography (2)

GV: Lê Minh Thành

MT03, Lầu 6

THỨ HAI

07 -8 -2023

Typography (5)

GV: Lê Minh Thành

MT03, Lầu 6

THỨ TƯ

02-8 -2023

Typography (3)

GV: Lê Minh Thành

MT03, Lầu 6

THỨ TƯ

09- 8 -2023

Typography (6)

GV: Lê Minh Thành

MT03, Lầu 6

THỨ SÁU

04-8 -2023

Typography (4)

GV: Lê Minh Thành

MT03, Lầu 6

THỨ SÁU

11- 8 -2023

Typography (7)

GV: Lê Minh Thành

MT03, Lầu 6

Xem tốt nhất với IE 7.0+, FireFox, Safari, Google Chrome, Opera (độ phân giải 1024x768+)
Copyright © 2010 by POLYGON Center. Designed by EGS.