Hôm nay, Chủ nhật ngày 10 tháng 12 năm 2023
Thứ Bảy, 12/08/2023 - 14:05:49
Tuần 49-50

 Lớp GD49-A (Thời gian học  Sáng 2,4,6 từ 8h00 -11h00)

NGÀY HỌC

[ Tuần 49]

MÔN HỌC

PHÒNG HỌC

NGÀY HỌC

[Tuần 50]

MÔN HỌC

PHÒNG HỌC

THỨ HAI

14- 8- 2023

Tạp chí  (5)

Gv: Lê Minh Thành

MT05,Lầu 9

 

THỨ HAI

21 -8 -2023

Marketing (1)

Gv: ThS.Nguyễn Viết Xuân Uyên

MT05,Lầu 9

THỨ TƯ

16-8 -2023

Tạp chí  (6)

Gv: Lê Minh Thành

MT05,Lầu 9

 

THỨ TƯ

23- 8 -2023

Marketing (2)

Gv: ThS.Nguyễn Viết Xuân Uyên

MT05,Lầu 9

THỨ SÁU

18-8 -2023

Tạp chí  (7)

Gv: Lê Minh Thành

MT05,Lầu 9

 

THỨ SÁU

25- 8 -2023

Marketing (3)

Gv: ThS.Nguyễn Viết Xuân Uyênh

MT05,Lầu 9

 Lớp GD49-B (Thời gian học Tối 2,4,6 từ 18h00 -21h00)

NGÀY HỌC

[ Tuần 49]

MÔN HỌC

PHÒNG HỌC

NGÀY HỌC

[Tuần 50]

MÔN HỌC

PHÒNG HỌC

THỨ HAI

14- 8- 2023

Typography (8)

GV: Lê Minh Thành

MT03, Lầu 6

THỨ HAI

21 -8 -2023

Marketing (1)

Gv: Trần Duy Điền Sơn Trân

MT03, Lầu 6

THỨ TƯ

16-8 -2023

Typography (9)

GV: Lê Minh Thành

MT03, Lầu 6

THỨ TƯ

23- 8 -2023

Marketing (2)

Gv:Trần Duy Điền Sơn Trân

MT03, Lầu 6

THỨ SÁU

18-8 -2023

Typography (10)

GV: Lê Minh Thành

MT03, Lầu 6

THỨ SÁU

25- 8 -2023

Marketing (3)

Gv: Trần Duy Điền Sơn Trân

Nộp bài Typography cho TT trung tâm

MT03, Lầu 6

 

Xem tốt nhất với IE 7.0+, FireFox, Safari, Google Chrome, Opera (độ phân giải 1024x768+)
Copyright © 2010 by POLYGON Center. Designed by EGS.