Hôm nay, Chủ nhật ngày 10 tháng 12 năm 2023
Thứ Sáu, 22/09/2023 - 15:10:33
Tuần 55-56

  Lớp GD49-A (Thời gian học  Sáng 2,4,6 từ 8h00 -11h00)

NGÀY HỌC

[ Tuần 55]

MÔN HỌC

PHÒNG HỌC

NGÀY HỌC

[Tuần 56]

MÔN HỌC

PHÒNG HỌC

THỨ HAI

25-9-2023

Tâm lý khách hàng  (4)

Gv: ThS.Trần Mai Khánh Linh

MT05,Lầu 9

 

THỨ HAI

02-10-2023

Nhận dạng thương hiệu (2)

Gv: Nguyễn Văn Thịnh

MT05,Lầu 9

THỨ TƯ

27-9-2023

Nhận dạng thương hiệu (1)

Gv: Nguyễn Văn Thịnh

MT05,Lầu 9

 

THỨ TƯ

04-10-2023

Nhận dạng thương hiệu (3)

Gv: Nguyễn Văn Thịnh

MT05,Lầu 9

THỨ SÁU

29-9-2023

Lớp nghỉ

 

THỨ SÁU

06-10-2023

Nhận dạng thương hiệu (4)

Gv: Nguyễn Văn Thịnh

MT05,Lầu 9

  Lớp GD49-B (Thời gian học Tối 2,4,6 từ 18h00 -21h00).

NGÀY HỌC

[ Tuần 55]

MÔN HỌC

PHÒNG HỌC

NGÀY HỌC

[Tuần 56]

MÔN HỌC

PHÒNG HỌC

THỨ HAI

25-9-2023

TK Tạp chí (1)

Gv: Nguyễn Văn Thịnh

MT03, Lầu 6

THỨ HAI

02-10-2023

TK Tạp chí (3)

Gv: Nguyễn Văn Thịnh

Nộp bài Lịch thiệp cho TT trung tâm

MT03, Lầu 6

THỨ TƯ

27-9-2023

TK Tạp chí (2)

Gv: Nguyễn Văn Thịnh

MT03, Lầu 6

THỨ TƯ

04-10-2023

TK Tạp chí (4)

Gv: Nguyễn Văn Thịnh

MT03, Lầu 6

THỨ SÁU

29-9-2023

Lớp nghỉ

THỨ SÁU

06-10-2023

TK Tạp chí (5)

Gv: Nguyễn Văn Thịnh

MT03, Lầu 6

Xem tốt nhất với IE 7.0+, FireFox, Safari, Google Chrome, Opera (độ phân giải 1024x768+)
Copyright © 2010 by POLYGON Center. Designed by EGS.