Hôm nay, Thứ Ba ngày 5 tháng 3 năm 2024
Thứ Bảy, 07/10/2023 - 14:18:47
Tuần 57-58

  Lớp GD49-A (Thời gian học  Sáng 2,4,6 từ 8h00 -11h00)

NGÀY HỌC

[ Tuần 57]

MÔN HỌC

PHÒNG HỌC

NGÀY HỌC

[Tuần 58]

MÔN HỌC

PHÒNG HỌC

THỨ HAI

09-10-2023

Nhận dạng thương hiệu (5)

Gv: Nguyễn Văn Thịnh

MT05,Lầu 9

 

THỨ HAI

16-10-2023

Nhận dạng thương hiệu (8)

Gv: Nguyễn Văn Thịnh

MT05,Lầu 9

THỨ TƯ

11-10-2023

Nhận dạng thương hiệu (6)

Gv: Nguyễn Văn Thịnh

MT05,Lầu 9

 

THỨ TƯ

18 -10-2023

Nhận dạng thương hiệu (9)

Gv: Nguyễn Văn Thịnh

MT05,Lầu 9

THỨ SÁU

13-10-2023

Nhận dạng thương hiệu (7)

Gv: Nguyễn Văn Thịnh

MT05,Lầu 9

 

THỨ SÁU

20 -10-2023

Lớp nghỉ

 

   Lớp GD49-B (Thời gian học Tối 2,4,6 từ 18h00 -21h00).

NGÀY HỌC

[ Tuần 57]

MÔN HỌC

PHÒNG HỌC

NGÀY HỌC

[Tuần 58]

MÔN HỌC

PHÒNG HỌC

THỨ HAI

09-10-2023

TK Tạp chí (6)

Gv: Nguyễn Văn Thịnh

MT03, Lầu 6

THỨ HAI

16-10-2023

Nhậndiện thương hiệu (2)

Gv: Nguyễn Văn Thịnh

MT03, Lầu 6

THỨ TƯ

11-10-2023

TK tạp chí (7)

Gv: Nguyễn Văn Thịnh

MT03, Lầu 6

THỨ TƯ

18 -10-2023

Nhậndiện thương hiệu (3)

Gv: Nguyễn Văn Thịnh

MT03, Lầu 6

THỨ SÁU

13-10-2023

Nhậndiện thương hiệu (1)

Gv: Nguyễn Văn Thịnh

MT03, Lầu 6

THỨ SÁU

20 -10-2023

Nhậndiện thương hiệu (4)

Gv: Nguyễn Văn Thịnh

Nộp bài Tạp chí cho TT trung tâm

MT03, Lầu 6

Xem tốt nhất với IE 7.0+, FireFox, Safari, Google Chrome, Opera (độ phân giải 1024x768+)
Copyright © 2010 by POLYGON Center. Designed by EGS.